Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca - Justyna Ostrowska
Zastępca Przewodniczącej - Iwona Gorczyca
Sekretarz - Anna Szyc
Skarbnik - Dorota Grunholz - Łomińska
Członek Prezydium - Sylwia Piotrowska

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca - Mariola Kwaśniewska
Zastępca Przewodniczącej - Anna Bogdańska
Członek - Małgorzata Łojewska