V POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

organizowany przez

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO
W WEJHEROWIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  

REGULAMIN

V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego został zgłoszony do wykazu zawodów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.
Głównym celem konkursu jest zachęta uczniów do nauki języka niemieckiego.

Zainteresowane szkoły zgłaszają swój udział w konkursie do 23 lutego 2024 roku.
26 lutego zgłoszone szkoły otrzymają drogą elektroniczną testy konkursowe.
Etap I - szkolny należy przeprowadzić do 1 marca 2024 roku.

Etap II-międzyszkolny oraz III- powiatowy odbędą się w dniu 14 marca 2024 roku o godz. 9.00 w siedzibie Organizatora.

1. ORGANIZATORZY

Organizatorem Konkursu dla młodzieży szkół podstawowych miasta Wejherowa oraz powiatu wejherowskiego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie przy współpracy Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Konkurs składa się z trzech etapów:

a. etap szkolny: część pisemna
b. etap międzyszkolny: stacje zadaniowe
c. etap powiatowy: quiz online

2. ADRESAT

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych Wejherowa i powiatu wejherowskiego.

3. CELE KONKURSU

• popularyzacja i pogłębienie ogólnej wiedzy dotyczącej krajów niemieckojęzycznych
• poszerzanie umiejętności językowych młodzieży
• doskonalenie umiejętności wykorzystania różnorodnych źródeł wiedzy
• inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej
• promowanie szlachetnego współzawodnictwa
• umacnianie wiary we własne siły
• rozwijanie motywacji do nauki języka niemieckiego

4. TERMINARZ KONKURSU

a. Zainteresowane szkoły zgłaszają swój udział w konkursie do 23 lutego 2024 r., wysyłając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) do Liceum na adres pocztowy: 84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 2C, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub faxem: tel/fax: 58 672 24 58.
b. 26 lutego 2024 r. zgłoszone szkoły otrzymują drogą elektroniczną testy konkursowe.
c. Etap szkolny należy przeprowadzić do 1 marca 2024 r. Na napisanie testu należy przeznaczyć 60 min. (załącznik nr 2 – test z kluczem odpowiedzi)
d. Do etapu II zakwalifikowanych zostaje 2 uczestników z każdej szkoły z najwyższymi wynikami uzyskanymi podczas eliminacji wewnątrzszkolnych.
e. Listę zakwalifikowanych uczniów wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, szkoła, nauczyciel przygotowujący) należy odesłać do I Liceum najpóźniej do dnia 1 marca 2024 r. (załącznik nr 1 )
f. Etap międzyszkolny i powiatowy (finał) odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie I LO w Wejherowie. Dwuosobowe zespoły z najwyższą punktacją otrzymają I, II, III miejsce, stając się laureatami Konkursu.

5. PRZEBIEG KONKURSU

A. Etap szkolny:

a. Konkurs na etapie szkolnym jest testem pisemnym przygotowanym przez Organizatora, sprawdzającym znajomość gramatyki, rozumienie tekstu czytanego oraz elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. (załącznik nr 2)
b. Nauczycieli odpowiedzialnych za przebieg etapu szkolnego prosimy o sprawdzenie prac według załączonego klucza. (załącznik nr 2)
c. Koordynator etapu szkolnego przesyła Organizatorowi zgłoszenie udziału szkoły, podając imię i nazwisko 2 uczniów, którzy uzyskali najwyższą punktację. (załącznik nr 1)

B. Etap międzyszkolny

2-osobowe zespoły z poszczególnych szkół wykonują zadania w formie stacji zadaniowych przygotowane przez Organizatora konkursu. Zadania dotyczą znajomości języka niemieckiego (teksty z lukami, czytanie ze zrozumieniem, łamigłówki językowe, węże wyrazowe itp.) oraz wiedzy krajoznawczej (np. znane postaci – dopasuj fotografię do nazwiska, mapy – puzzle, znane budowle, zabytki krajów niemieckojęzycznych.).

Zespołom towarzyszyć będą uczniowie Sobieskiego, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości oraz odpowiedzą na pytania zespołu w razie potrzeby wykorzystania „szans”.

Zakres materiału dotyczy: geografii, podziału administracyjnego krajów niemieckojęzycznych, turystyki, np. najważniejsze zabytki, nauki, np. wybitne jednostki i ich osiągnięcia, literatury, np. braci Grimm, tytuły baśni, kuchni krajów niemieckojęzycznych, elementów polityki, historii oraz znajomości wybranych przysłów i idiomów.

C. Etap powiatowy


Do finału przechodzi pięć najlepszych zespołów, które mają za zadanie (np.w formie quizu Kahoot) odpowiedzieć na pytania sprawdzające ich wiedzę j. niemieckiego oraz wybranych tematów dotyczących krajów niemieckojęzycznych.

6. Uczestnikom etapu powiatowego zostaną przyznane I, II, III miejsca jako laureatom konkursu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

Dodatkowych informacji udziela:

Sylwia Burchardt – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.