Klasa prawnicza

 

 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie,

 

Klasa prawnicza to propozycja dla tych, którzy interesują się naukami społecznymi i zagadnieniami prawnymi, a ich mocną stroną jest komunikacja. Dzięki realizacji przedmiotów w rozszerzonym zakresie (język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie) możliwe będzie podjęcie studiów na kierunkach: prawo, administracja, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kryminologia, bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja i na wielu innych.
Poznasz mechanizmy funkcjonowania prawa, obowiązujące akty prawne, zadania organów wymiaru sprawiedliwości. W ramach realizowanego przez Pomorską Izbę Adwokacką programu “Adwokat przydaje się w życiu” będziesz miał możliwość udziału w symulacjach rozpraw sądowych, lekcjach tematycznych prowadzonych przez adwokatów i aplikantów adwokackich, stypendystki zagranicznych uczelni.
Nauczyciele wesprą Cię w przygotowaniu do konkursów i olimpiad umożliwiających zdobycie indeksów już w szkole średniej. Dodatkowo będziesz mógł zaangażować się w działalność Samorządu Uczniowskiego, koła teatralnego “Prawie Lucki”, co pozwoli rozwijać umiejętności pożądane w przyszłej pracy. Istnieje również możliwość zdobycia certyfikatów językowych Cambridge English B2, C1 oraz udziału w wymianach i projektach międzynarodowych (m.in. Erasmus +).