Working in Europe: Europolitan Ways into the Future - spotkanie w Polsce

13 maja 2018 r. do I Liceum Ogólnokształcacego im Króla Jana III Sobieskiego przyjechała międzynarodowa grupa uczestników projektu "Working in Europe - Europolitan Ways into the Future" finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Szkołą koordynującą projekt jest Eduard-Breuninger-Schule Backnang, Niemcy, a szkołami partnerskimi są: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, IES Miguel de Cervantes, Mostoles (Hiszpania) , IISS Charles Darwin, Rzym (Włochy).

W spotkaniu wzięło udział 34 uczniów i 12 opiekunówz każdego kraju.

Projekt koncentruje się na zagadnieniach związanych z europejskim rynkiem pracy, procesem ubiegania się o pracę w różnych krajach oraz promowaniem kompetencji kluczowych sprzyjających inicjatywie i przedsiębiorczości.

Po wizycie w Niemczech w lutym 2018 r. grupy spotkały się w "Sobieskim". Bogaty harmonogram tygodniowej wizyty obejmował wspólne warsztaty dotyczące tworzenia video CV, zajęcia fotograficzne w WCK, wizytę na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni oraz w siedzibie starostwa.

Ponadto młodzież miała okazje integrowania się podczas wycieczek po naszym regionie.

Opiekunem projektu w liceum jest p. Katarzyna Bojke - nauczycielka języka angielskiego. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację wizyty, a zwłaszcza prorektorowi AM prof. dr hab. Ireneuszowi Czarnowskiemu, prodziekanowi dr. Przemysławowi Wilczyńskiemu, dyrektorowi WCK p Jolancie Rożyńskiej, rodzinom goszczącym uczestników projektu oraz nauczycielom I LO. To już trzeci unijny projekt , jaki realizuje "Sobieski". Tym razem szkolny wniosek pozyskał 21 tys. euro na jego realizację.

Projekt wspiera Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Bożena Conradi - dyr.I LO.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100