VII BIEG PRZEŁAJOWY PAMIĘCI   MACIEJA KANTECKIEGO

Otwarte Biegi Przełajowe - regulamin

I. CEL ZAWODÓW

1. Upamiętnienie wybitnego nauczyciela, pasjonata sportu i działacza sportowego- Macieja Kanteckiego.

2. Promocja aktywności fizycznej, rekreacji i zdrowego trybu życia.

 

II. ORGANIZATORZY

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

2.  Starostwo Powiatowe w Wejherowie 

3. Urząd Miejski w Wejherowie 

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego w dniu 22 września 2023 r. (piątek) na terenie amfiteatru oraz Parku Miejskiego w Wejherowie.
 1. Biuro zawodów w dniu 22 września 2023 r. czynne od godz. 9.30 do godz. 10.30 w amfiteatrze.

 

IV. PROGRAM ZAWODÓW:

1. godz.10:15 – otwarcie Memoriału i wspólna rozgrzewka
2. godz.10.30 - bieg nr 1 - 1000 m - dziewczęta klasy I i II
3. godz.11.00 - bieg nr 2 - 1500 m - chłopcy klasy I i II
4. godz.11.30 - bieg nr 3 - 1500 m - dziewczęta klasy III i IV
5. godz.12.00 - bieg nr 4 - 2000 m - chłopcy klasy III i IV
6. godz.12.30 - bieg nr 5 - 2000 m - kategoria open (nauczyciele, absolwenci, goście, pasjonaci)

 

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. Udział w biegach mogą wziąć wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do aktywności ruchowej.
 2. Organizator zobowiązuje uczestników do wypełnienia Karty Zgłoszeniowej w biurze zawodów
 3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody opiekunów prawnych na udział w biegu. Karty zgłoszeniowe – oświadczenia rodziców dostępne w biurze zawodów www.liceum1.pl
 4. Każdy uczestnik biegów jest zobowiązany do pobrania numeru startowego w biurze zawodów.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu będą zweryfikowani w biurze zawodów.
 6. Organizator nie pobiera się opłaty startowej.
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim związanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu. Zastrzega sobie również prawo do fotografowania, filmowania oraz wykorzystanie wizerunku uczestników biegu na potrzeby reklamowe i promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych na wszelkie potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: radio, telewizja, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.

VI. NAGRODY

 1. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 100 w każdej kategorii biegu otrzymają pamiątkowe medale.
 2. Organizator dopuszcza możliwość modyfikowania powyższej zasady w zależności od liczby uczestników zgłoszonych w danych kategoriach wiekowych.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Organizatorzy zabezpieczają przebieralnie lecz nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione tam rzeczy.
3. O sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
4. Regulamin dostępny na www.liceum1.pl