V BIEG PRZEŁAJOWY PAMIĘCI   MACIEJA KANTECKIEGO

CEL ZAWODÓW

 1. Upamiętnienie pasjonata sportu i organizatora otwartych biegów przełajowych – Macieja Kanteckiego, nauczyciela wychowania fizycznego, I LO w Wejherowie
 2. Promocja aktywności fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja szkoły.

ORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Wejherowie,

UM Wejherowo,

I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie,

Rada Rodziców I LO im. Króla Jana III Sobieskiego

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego w dniu 5.10 2019 (sobota)
 1. Początek I Biegu o godzinie 12:00

PROGRAM ZAWODÓW

 1. Wspólna rozgrzewka 11:30
 2. Godzina startu:
 • 12:00 Rocznik 2010 – 2008 – 700 M
 • 12:15 Rocznik 2007 – 2006 – 1000 M
 • 12:30 Rocznik 2005 i starsi – open – 2000M

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. Udział w biegu mogą wziąć wszyscy nie posiadający przeciwwskazań do aktywności ruchowej.
 2. Organizator zobowiązuje uczestników do wypełnienia Karty Zgłoszeniowej do biegu w biurze zawodów
 3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody opiekunów prawnych do udziału w biegu. Karta Zgłoszeniowa – oświadczenie rodziców w biurze zawodów oraz na stronie: liceum1.pl,   
 4. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy, który będzie dostępny w biurze zawodów
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
 6. Nie pobiera się opłaty startowej
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów. Zastrzega sobie również fotografowanie, filmowanie oraz wykorzystywanie wizerunku uczestników biegu na potrzeby reklamowe i promocyjne. Zastrzega sobie także możliwość ich wykorzystywania i Internecie lub transmisjach radiowo – telewizyjnych na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania
 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.

NAGRODY

 1. Pamiątkowe medale otrzyma 500 uczestników biegu.
 2. Pamiątkowe gadżety otrzyma w kategorii:
 • 2010- 2008 – pierwszych 100 uczestników (50 chłopców i 50 dziewcząt)
 • 2007 – 2006 – pierwszych 100 uczestników (50 chłopców i 50 dziewcząt)
 • 2005 – pierwszych 100 uczestników biegu

Gadżety do odbioru w biurze zawodów po ukończonym biegu

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych.
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Organizatorzy zabezpieczają przebieralnię lecz nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione.
 4. O sprawach nie objętych regulaminem decydują organizatorzy
 5. Regulamin dostępny na stronie liceum1.pl

UWAGA !!! W BIEGACH OBOWIAZUJE LIMIT 500 UCZESTNIKÓW