VI BIEG PRZEŁAJOWY PAMIĘCI   MACIEJA KANTECKIEGO

CEL ZAWODÓW

- upamiętnienie wybitnego nauczyciela, pasjonata sportu i działacza

  sportowego- Macieja Kanteckiego,

- promocja aktywności fizycznej, rekreacji i zdrowego trybu życia.

ORGANIZATORZY:

I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Urząd Miejski w Wejherowie (w ramach Budżetu Obywatelskiego)

Wejherowskie Centrum Kultury

TERMIN I MIEJSCE

  1. Bieg odbędzie się w parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego w dniu 23 września 2022 r.
  1. Biuro zawodów w dniu 23 września 2022 r. czynne od godz. 9.00 do godz. 11.00 w amfiteatrze

PROGRAM ZAWODÓW

godz.11.00 – wspólna rozgrzewka

Godzina startu:
*godz.11.30 - bieg nr 1 - 800 m - dziewczęta roczniki 2010 -2008,
*godz.11.50 – bieg nr 2- 1000 m - chłopcy roczniki 2010-2008,
*godz.12.15 – bieg nr 3 -1000 m - dziewczęta roczniki 2009 -2007,
*godz.12.45 – bieg nr 4 – 1500 m – chłopcy roczniki 2009-2007,
*godz.13.15 – bieg nr 5 – 1500 m – dziewczęta roczniki 2006-2004,
*godz.13.45 – bieg nr 6 – 2000 m- chłopcy roczniki 2006-2004,
*godz.14.20 – bieg nr 7 – 2500 m – OPEN-rocznik 2003 i starsi.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

Udział w biegach mogą wziąć wszyscy nie posiadający przeciwwskazań lekarskich do aktywności ruchowej.
- organizator zobowiązuje uczestników do wypełnienia Karty Zgłoszeniowej w biurze zawodów (karty dostępne na stronie www.wejherowo.pl oraz na stronie www.liceum1.pl,
- osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody opiekunów prawnych na udział w biegu. (Karty zgłoszeniowe – oświadczenia rodziców dostępne w biurze zawodów oraz na stronach: www.wejherowo.pl, www.liceum1.pl
- każdy uczestnik biegów jest zobowiązany do pobrania numeru startowego w biurze zawodów,
- organizator ponosi koszty ubezpieczenia zawodów,
- nie pobiera się opłaty startowej,
- organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim związanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu. Zastrzega sobie również fotografowanie, filmowanie oraz wykorzystanie wizerunku uczestników biegu na potrzeby reklamowe i promocyjne. Zastrzega sobie także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych na wszelkie potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania,
- organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: radio, telewizja, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
- wszyscy zawodnicy startujący w biegu będą zweryfikowani w biurze zawodów.

 

NAGRODY

Pamiątkowe medale otrzymają uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 70  w każdej kategorii biegu,

Okolicznościowe koszulki otrzymają uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 30 w każdej kategorii biegu. Koszulki do odebrania w biurze zawodów po ukończeniu biegu,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- zawody odbędą się bez względu na pogodę,

- organizatorzy zabezpieczają przebieralnie lecz nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy tam pozostawione,

- o sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy,

- regulamin dostępny na stronach: www.wejherowo.pl, liceum1.pl