REGULAMIN POWIATOWEGO FESTIWALU POEZJI W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

 1. ORGANIZATOR

Głównym Organizatorem Festiwalu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.


Współorganizatorem Festiwalu jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

 1. CELE FESTIWALU
  • doskonalenie znajomości języka angielskiego
  • rozpowszechnianie kultury, sztuki i literatury krajów anglojęzycznych
  • rozwijanie uzdolnień twórczych młodzieży, zachęcanie do tworzenia własnych tekstów
  • wyłonienie spośród uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu wejherowskiego młodzieży uzdolnionej językowo i teatralnie
 1. KATEGORIE

Uczestnik może wziąć udział w jednej z czterech kategorii:

  1. Piosenka – soliści
  2. Piosenka – zespoły muzyczne
  3. Wiersz
  4. Scenka
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów szkoły ponadgimnazjalnej powiatu wejherowskiego.
  2. Uczestników zgłasza nauczyciel uczący lub przygotowujący do konkursu.
  3. Szkoła może zgłosić maksymalnie 4 prezentacje. W przypadku większej ilości chętnych, szkoła przeprowadza wstępne eliminacje we własnym zakresie.
  4. W jednym występie może wziąć udział 1-7 osób.
  5. Uczeń może wziąć udział tylko w jednej kategorii i zaprezentować tylko jeden utwór.
  6. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w terminie wypełnionego zgłoszenia wraz z tekstem wystąpienia do Organizatora Festiwalu pocztą, faksem lub mailem na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
ul. Bukowa 2c, 84-200Wejherowo

 nr tel./fax. (58) 672-24-58

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , a.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  1. Termin nadsyłania zgłoszeń podany zostaje podany z co najmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia w przypadku jego nadesłania po terminie.
  3. Osoba, która bierze udział w Festiwalu po raz kolejny powinna przygotować utwór inny niż rok wcześniej.
  4. Czas występu nie powinien przekraczać 5 min. w przypadku piosenki, 3 min. w przypadku wiersza i 15 min. w przypadku scenki.
  5. Teksty prezentacji nie powinny zawierać treści powszechnie uważanych za obraźliwe.
  6. Utwory można prezentować z akompaniamentem własnym lub z podkładem muzycznym. Podkłady muzyczne należy przesłać do organizatora drogą mailową na minimum 7 dni przed konkursem. Podkład muzyczny nie może zawierać chórków.
 1. WARUNKI TECHNICZNE

Festiwal odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. W miarę możliwości Organizatorzy zapewniają aparaturę mikrofonową, sprzęt do odtwarzania CD i odpowiednie oświetlenie.

 1. KRYTERIA OCENY

Kilkuosobowe Jury oceni występ według kryteriów takich jak:

  • dobór repertuaru adekwatny do wieku i możliwości wykonawców
  • poprawność wykonania tekstu (wymowa, intonacja, itp.)
  • kultura słowa (interpretacja tekstu i sprawność przekazu)
  • ogólny wyraz artystyczny
  • ruch sceniczny
  • scenografia (oprawa plastyczna, stroje, maski, rekwizyty)
 1. NAGRODY

Wyłonieni przez członków jury laureaci poszczególnych kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe/rzeczowe. Przewidziane są też wyróżnienia i nagrody specjalne.