Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie

ogłasza nabór do:

I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

(3 letnie liceum ogólnokształcące, tryb zaoczny)

  • semestr I – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej starego typu lub gimnazjum
  • semestr III – dla absolwentów 3 letniej zasadniczej szkoły zawodowej

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony wniosek (do pobrania w sekretariacie lub TUTAJ)
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
  • Świadectwo ukończenia szkoły programowo najwyższej (gimnazjum lub ośmioklasowej Szkoły Podstawowej starego typu lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
  • Akt urodzenia lub jego kserokopia
  • Książeczka wojskowa do wglądu (mężczyźni)

Zapisy i informacje w sekretariacie szkoły