Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie

ogłasza nabór do:

I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

4 letnie liceum ogólnokształcące, tryb zaoczny

  • semestr I – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum

 

3 letnie liceum ogólnokształcące, tryb zaoczny

  • semestr III – dla absolwentów 3 letniej zasadniczej szkoły zawodowej

 

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony wniosek (do pobrania w sekretariacie lub TUTAJ)
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
  • Świadectwo ukończenia szkoły programowo najwyższej (gimnazjum lub ośmioklasowej Szkoły Podstawowej starego typu lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
  • Akt urodzenia lub jego kserokopia

 

Zapisy i informacje w sekretariacie szkoły