Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie

ogłasza nabór do:

I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

 

4 letnie liceum ogólnokształcące, tryb zaoczny

semestr I – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum

 

3 letnie liceum ogólnokształcące, tryb zaoczny

semestr V – dla uczniów, którzy ukończyli 2 klasę liceum lub 3 klasę technikum po gimnazjum

 

 

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek (do pobrania w sekretariacie)
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
  • świadectwo ukończenia szkoły programowo najwyższej (gimnazjum lub ośmioklasowej Szkoły Podstawowej starego typu lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
  • akt urodzenia lub jego kserokopia

 

Zapisy i informacje w sekretariacie szkoły do 31 lipca 2021 roku.