31 marca 2022 roku uczniowie klasy 1b wzięli udział w warsztatach „Bliżej Europy - nowoczesne metody gospodarowania odpadami” w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w Łężycach.

IMG 2275

Na miejscu uczestnicy zajęć mieli okazję prześledzić drogę odpadów od indywidualnego gospodarstwa do miejsca ich przetwarzania (selekcja, odzysk, demontaż „elektrośmieci”, kompostowanie, produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu) i ostatecznego unieszkodliwiania. Ciekawostką było spotkanie z sokolnikiem, którego sokoły są „zatrudnione” w Eko Dolinie do odstraszania mew i innych ptaków, które wśród składowanych odpadów znajdują pożywienie i niestety przyczyniają się do roznoszenia potencjalnie patogennych czynników. Druga, teoretyczna część warsztatów przebiegała w siedzibie Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni. W trakcie prezentacji młodzież została zapoznana z zasadami prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz elementarzem świadomego konsumenta, który ogranicza ilość odpadów, używa wielokrotnie i na końcu segreguje. Pamiętajmy, że plastik może rozkładać się nawet do 1000 lat, a szklane opakowanie nie rozkładają się praktycznie wcale. Jednak wielokrotny recykling wybranych odpadów pozwala zaoszczędzić surowce i energię do produkcji nowych produktów.
Cel zajęć został osiągnięty - z warsztatów wróciliśmy z dużo większym poczuciem odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze!