W dniu 2 czerwca 2022 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Gali Konkursowej Pomorskiej Akademii Kompetencji Społecznych. Spotkanie licealistów biorących udział w projekcie odbyło się na auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

MicrosoftTeams image 58

 

Uczniowie przez cały rok pracowali nad rozwojem kompetencji komunikacyjnych, ekonomicznych, sztuką pracy w zespole. Nawiązywali współpracę ze stowarzyszeniami, lokalnymi organizacjami, organizowali akcje i spotkania, tworzyli broszury, książki i gry, mające na celu budzenie wrażliwości odbiorców inicjatyw, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kształtowanie postaw empatii i asertywności. Pomagały im w tym różne warsztaty: aktorskie, dziennikarskie, artystyczne, edytorskie, autoprezentacji, wystąpień publicznych. Wszystko po to, by jak najlepiej zaprezentować się na zamykającej cykl działań uroczystości.
Liceum Sobieskiego reprezentowało sześć pięcioosobowych grup. Ich nazwy wiele mówią o realizowanych celach oraz badanych obszarach: Historia Kalwarii Wejherowskiej przed XXI w. – gra planszowa w oparciu o poznaną historię Wejherowa i kalwarii, topografię Kalwarii Wejherowskiej, rozmowy z Misternikami Kaszubskim oraz Wejherowska duma – zespoły prowadzone przez Barbarę Malawską, Depresja jako choroba cywilizacyjna i Wygraj z nałogiem- grupy Natalii Kin oraz Podnoszenie świadomości na temat zapobiegania oraz radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach i Szerzenie wiedzy o roślinach jadalnych wśród dzieci w wieku 8-12 lat- grupy Beaty Płotki.
Warto dodać, że Pomorska akademia Kompetencji Społecznych to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa : I. Osoby młode na rynku pracy. Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.
Nasi uczniowie na realizowane projekty uzyskali mikrogranty, dzięki którym mogli zrealizować swoje plany, zakupić niezbędne materiały czy nawiązać współpracę z wydawcami. Oczywiście, by poszerzyć swoją wiedzę, nabywali niezbędną literaturę. W ciągu ostatniego miesiąca wiele wysiłku włożyli w przygotowanie prezentacji, które wypadły perfekcyjnie.
Z wielką radością informujemy, że dwa nasze zespoły na 23 występujące podczas Gali zdobyły nagrody - trzecie miejsce zajęła Historia Kalwarii Wejherowskie…j i pierwsze - Podnoszenie świadomości na temat zapobiegania (…)w niebezpiecznych sytuacjach. Jury doceniło oryginalność projektu, jakość jej wygłoszenia, stopień włożonego wysiłku, zgranie grupy i umiejętność wygłoszenia tekstu z pamięci. Teraz zwycięzcy czekają na nagrody, którymi będą warsztaty radiowe i telewizyjne. A zdobyty certyfikatami będą mogli pochwalić się, starając się nie tylko o stypendia, ale także walcząc o miejsce na rynku pracy, ponieważ to świetny załącznik do przyszłego CV.