24 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, na którym mieliśmy zaszczyt gościć Wicestarostę Powiatu Wejherowskiego Pana Jacka Thiela, rodziców i absolwentów.

główne

W czasie uroczystości Pani Dyrektor Katarzyna Bojke krótko podsumowała osiągnięcia minionego roku szkolnego. Szczególnie wyróżniła Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej - Mateusza Dziadowicza oraz gratulowała uczniom, którzy osiągnęli zwycięskie miejsca w konkursach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim: Piotrowi Dziadowiczowi, Zuzannie Dębiec, Hubertowi Olszakowi, Karolinie Jankowskiej, Hubertowi Romanowi, Anicie Orzechowskiej, Lidii Mach, Rafaeli Hoft, Julii Dominik, Annie Konkol, Aleksandrze Jankowskiej, Ewelinie Pelowskiej. Podziękowała uczestniczkom Światowych Finałów Odysei Umysłu - Zuzannie Brzezińskiej, Oliwii Jasnowskiej, Zuzannie Wójtowicz, Julii Łuniewskiej, Mai Sikorskiej i Małgorzacie Różańskiej, które udowodniły, że uczeń Sobieskiego to człowiek kreatywny i pełen ducha walki.

W minionym roku szkolnym dwudziestu czterech uczniów przystąpiło do certyfikatów Cambridge English FCE i CAE, co świadczy o tym, że uczniowie „Sobieskiego” stawiają sobie ambitne cele.

W ramach projektu „Mystery of Science Erasmus +”, pomimo pandemii, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wyjazdach do Chorwacji, Czech i Estonii pokazując, że są otwarci na inne kultury i narodowości.

Pani Dyrektor podkreśliła organizację koncertu „Ku Dobru”, zbiórek rzeczowych i finansowych na rzecz uchodźców, ciepłe przyjęcie do swojego grona uczniów z Ukrainy. To działania uczniów,  które świadczą o wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka i sprzeciwianiu się złu tego świata.

W tym roku szkolnym uczniowie czteroletniego liceum ogólnokształcącego otrzymali 158 świadectw z wyróżnieniem.

W czasie dzisiejszej uroczystości świadectwa z rąk Pani Dyrektor otrzymało siedemnaście osób z najwyższymi wynikami. Wręczono także nagrody za największe osiągnięcia sportowe Aleksandrze Kotłowskiej i Marcelemu Śmielakowi. Uroczystość zakończyła się życzeniami udanych i bezpiecznych wakacji.