Wręczenie świadectw maturalnych tegorocznym absolwentom  I LO im. Króla Jana III  Sobieskiego w Wejherowie odbędzie się  5 lipca 2022 r. o godz. 9:30 na sali gimnastycznej.

Absolwenci Liceum dla Dorosłych i absolwenci z lat ubiegłych oraz osoby skierowane przez OKE - odbiór świadectw w sekretariacie (sala 41) od godziny 12:00.

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa/zaświadczenie o wynikach egzaminu przez osobę upoważnioną znajduje się w zakładce egzamin maturalny na stronie internetowej szkoły.

Wejście do sekretariatu (sala 41) i na salę gimnastyczną od strony ulicy Bukowej (wejście A).