Maturzyści „Sobieskiego” przystąpili w maju do egzaminów maturalnych z szesnastu różnych przedmiotów. Ponad stu z nich osiągnęło wynik maksymalny i bliski maksymalnemu, czyli 100% i 98% możliwych do uzyskania punktów.
Najlepsi, tj. Monika Browarczyk, Amelia Rutkowska, Anna Gawrych, Agata Klawikowska, Szymon Bochentyn, Natalia Bemke, Wiktoria Pałasz, Oliwia Janowska, Michał Wiśniewski i Jacek Soczyk zdali egzaminy maturalne ze średnim wynikiem ponad 90%.
Serdecznie gratulujemy!

maturzysci 2022