Co to za drzewo? Jaki to krzew? Rozpoznawania popularnych gatunków drzew i krzewów uczniowie Sobieskiego z klas 3c i 3f med.-chem. uczyli się na zajęciach terenowych 28 września 2022 r. Prowadzący warsztaty pracownicy naukowi Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii UG - dr Renata Afranowicz-Cieślak i dr Magdalena Lazarus - zapoznały uczniów z cechami morfologicznymi drzew i krzewów, które znajdują zastosowanie w identyfikacji roślin.

IMG 2854

 

Mimo niezwykle trudnych warunków pogodowych (intensywny deszcz) młodzież z instruktorkami ruszyła do nad Swelinę (potok położony na granicy Gdyni i Sopotu), by już po drodze i potem w lesie rozpoznawać krajowe i obce gatunki drzew i krzewów. Uczniowie również wzięli udział w pogadance na temat roli rozpoznawanych roślin w ekosystemach i ich znaczeniu gospodarczym dla człowieka. Uczestnicy warsztatów z klas medycznych LO w kapturach na głowach i z parasolami w rękach mieli okazję faktycznie poznać pracę biologa - przyrodnika, który często w niesprzyjającej aurze prowadzi zaplanowane badania środowiskowe. Mimo deszczu… było warto skonfrontować botaniczną wiedzę z podręcznika biologii z praktyczną umiejętnością rozpoznawania roślin!