W dniu obchodów jubileuszu 165 – lecia szkoły, tj. 14 października 2022 r. uczniowie klas 3b i 4c pod opieką Wychowawców p. Anny Kamińskiej i p. Doroty Kuchanny-Ardigo odwiedzili mogiły nauczycieli pochowanych na wejherowskich nekropoliach. Groby zostały uprzątnięte przez uczniów i na płytach nagrobnych zapłonęły symboliczne znicze.

upamiętnienie zmałych 2022

Wizyta uczniów na Wejherowskich Powązkach i Cmentarzu Komunalnym w Wejherowie oraz upamiętnienie mogił nauczycieli, którzy przed laty uczyli w naszej szkole było szczególną lekcją tradycji i historii.