Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Stefana Stenzla, długoletniego nauczyciela chemii i wychowawcy.

stenzel

Urodził się 27 sierpnia 1930 r. w Pucku Pracę nauczycielską rozpoczął w 1950 r. w Szkole Podstawowej w Mieroszynie. Po ukończeniu studiów magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku w 1957 r. został przeniesiony na stanowisko nauczyciela chemii do Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie, gdzie pracował do 1986 r. (przejście na emeryturę).
Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania, odznaką "Zasłużony Ziemi Gdańskiej", Srebrną Odznaką LOP przyznaną przez Zarząd Główny LOP w Warszawie, Srebrną Odznaką OHP, przyznaną przez Komitet Główny w Warszawie. Otrzymał także Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Nagrodę Inspektora Oświaty i Wychowania w Wejherowie.
Pan Profesor wykształcił kilka pokoleń chemików, którzy osiągali sukcesy w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich. Potwierdzają to liczne dyplomy i podziękowania Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej w Warszawie.
W naszej pamięci zostanie również jako pasjonat łowiectwa, wielokrotnie wyróżniany przez Kolegium Odznaczeń Łowieckich w Warszawie, a przede wszystkim jako wielki Przyjaciel młodzieży i Szkoły.