Mileczno je nama ògłosëc, że Nasze Kaszëbsczé dzeckò wëgrało w Pòwiôtowim Kònkùrsu Plasticznym ,,Tostus Tuus- Cały Twój”, chtërën rëchtowôł PZPOW we Wejrowie.

praca


Amelia baro wiele czasu muszała sedzec nad projechtã, a jesz szkólnô zgłosziwała derch jaczés ùdbë. Òstateczno, Ùczónka na se nie dała, zrobiała plakat wedle ji ùmëslënkù i dostała pierszi plac w swòji kategórii.
Baro sã ceszimë, że kaszëbszczi ùczniowie Naji Szkòłë mògą sã rozwijac a przë tim jesz bëc doceniwóny przez jury kònkùrsów! Gratulérëjëmë Amelie, czekómë na wiãcy!
Mónika Lidzbarskô-
Szkólnô