18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Z tej okazji uczniowie klas medycznych 1b, 1f med.-chem. oraz 2b i 2c w dniach od 4 do 6 listopada br. wzięli zdalnie udział w prelekcjach o antybiotykach, które wygłosili studenci Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Studentów Farmacji.

grafika 1

Spotkania z przyszłymi farmaceutami rozpoczęło sprawdzenie za pomocą krótkiej ankiety naszej wiedzy o zasadach prowadzenia terapii i przechowywaniu antybiotyków. Ujawnione, choć nieduże braki naszej wiedzy o antybiotykach uzupełniły wiadomości przekazane przez studentów, którzy z dużą pasją przedstawili historię odkryć tych medykamentów oraz tłumaczyli, jak stosować antybiotyki, by szybko wrócić do zdrowia i nie doprowadzić do antybiotykoodporności bakterii.

ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ to niewrażliwość bakterii na różne rodzaje stosowanych antybiotyków, która stanowi ogromny problem współczesnej medycyny, gdyż powoduje ograniczenie możliwości leczenia wielu infekcji bakteryjnych. Musimy mieć świadomość, że antybiotyki nie odróżniają “dobrych” bakterii od “złych”, dlatego niszczą naturalną florę fizjologiczną, która m.in. wspomaga odpowiedź immunologiczną.

Spotkanie uczniów Sobieskiego ze studentami farmacji możliwe było dzięki aplikacji MS Teams i stanowiło ciekawą odmianą lekcji biologii, która z pewnością przyczyni się do podniesienia świadomości na temat racjonalnego stosowania antybiotyków i zagrożenia, jakim jest oporność chorobotwórczych bakterii na ich stosowanie.