We współczesnych państwach demokratycznych media powszechnie nazywane są IV władzą Jej znaczenie odczuwane jest przez wielu odbiorców kultury, ale niewielu zna jej tajniki i mechanizmy działania. Z pewnością jednak możemy powiedzieć, że nie są one obce Wiktorii Pieper, uczennicy I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, która została laureatką Olimpiady Wiedzy o Mediach, tym samym wygrywając jeden z 48 indeksów na kierunek dziennikarski wybranej uczelni wyższej w Polsce.

wiktoriapieper

Olimpiada Wiedzy o Mediach to niedawno (zaledwie dwa lata temu) podjęta inicjatywa ogólnopolska uniwersytetów z całego kraju. Patronat nad nią objęły Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Olimpiada ta ma charakter interdyscyplinarny, jej laureaci mają prawo do indeksu na wybranym kierunku dziennikarskim uniwersytetów współtworzących komitety okręgowe. Wiktoria znalazła się na 30 miejscu na liście indeksów. W walce o indeks pokonała ponad 100 uczniów, laureatów okręgowych z całej Polski. Wśród uczniów naszego województwa w kolejności uzyskanych indeksów była na miejscu piątym.

Ten wielki sukces uczennicy wymagał niemałych przygotowań, ponieważ konkurs obejmuje bardzo szeroki zakres wymagań interdyscyplinarnych. Dotyczy on między innymi systemu medialnego w Polsce, regulacji prawnych, roli mediów, agencji informacyjnych w Polsce i na świecie, rynku mediów po 89 roku, etyki dziennikarskiej, historii dziennikarstwa i wielu innych zagadnień, wymagających przede wszystkim wielomiesięcznego samokształcenia. Zaledwie nikły procent zakresu wymagań znajduje się w programach nauczania WOS-u, technologii informacyjnej, historii czy języka polskiego. Tym większy jest więc sukces naszej uczennicy, której życzymy wielkich sukcesów w świecie współczesnych mediów.

Opiekunem jest nauczycielka języka polskiego w klasie o profilu dziennikarskim pani Beata Płotka.