Projekt "Dziadkowie i Wnuki - Międzypokoleniowe warsztaty komputerowe dla seniorów" realizowany w kwietniu-czerwcu 2017 r. To ósma edycja szkoleń z podstaw obsługi komputera i Internetu prowadzona przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

dziadkowie i wnuki

Działanie to opiera się na projekcie unijnym e-Learning "Grandparents and Grandchildren - G&G" z lat 2006-2008, którego partnerem był TNOiK i w ramach którego prowadzone były pierwsze zajęcia dla seniorów Projekt ten był rozwinięciem włoskiej inicjatywy nauczania osób starszych podstaw obsługi komputera i Internetu przez młodych wolontariusz. Dobre doświadczenia TNOiK z projektu europejskiego spowodowały kontynuację tego działania w latach: 2009-2016, a finansowanie zapewniło Miasto Gdańsk.

Szkolenie polega na 6 dniowych warsztatach praktycznych podstaw obsługi komputera i Internetu, w których każdy kursant-senior ma swojego młodego trenera-wolontariusza i może uczyć się w zakresie i tempie dostosowanym do swoich indywidualnych możliwości i potrzeb. Skuteczność nauczania jest więc dużo większa niż na tradycyjnych kursach komputerowych.

W sobotę 3 czerwca 2017 r. w I LO otwarcia projektu dokonała dyrektor Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Wanda Stankiewicz wraz z dyrektorem liceum Bożeną Conradi, po czym 12 wolontariuszy- uczniów liceum "Sobieskiego" i 5 z innych szkół uczestniczyło w szkoleniu wstępnym, prowadzonym przez przedstawiciela TNOiK Rafała Rolkę.

16 seniorów miało okazję poznać swoich młodych opiekunów. Każdy z wolontariuszy otrzymałe 5 minut na zaprezentowanie swojej osoby przed zebranymi.

Warsztaty odbywają się w pracowniach informatycznych ogólniaka i trwać będą do 13 czerwca. Nadzór merytoryczny objął Arkadiusz Pranga - informatyk I LO.