Wielu jest obserwatorów życia, ale niewielu przygląda mu się z należytą uwagą. Niewielu też potrafi snuć na jego temat refleksje. Umiejętność ta jest trudniejsza, kiedy myśli chce się zamknąć w artystycznej formie. Nasi uczniowie to potrafią! Dowodem są nagrody zdobyte przez młodzież „Sobieskiego” w XV Wejherowskim Konkursie Literackim „Powiew Weny”.

Oliwia Plichta

Mottem tegorocznej edycji był cytat z Wiesława Myśliwskiego "Gdy strach, a nie zegar czas odmierza". Trudno zmierzyć się było z cytatem - twierdzą młodzi artyści, niemniej wśród nagrodzonych jest aż czworo naszych uczniów. Daniel Odija (prozaik, poeta, dziennikarz, animator kultury)- przewodniczący jury konkursowego, uzasadniając decyzję kapituły, powiedział kilka słów o każdej nagrodzonej pracy. Warto je przytoczyć.

Pierwszą nagrodę w kategorii młodzieżowej zdobyła Oliwia Plichta (kl.2ag) za bardzo dojrzałą lirykę, co prawda nawiązującą do liryki młodopolskiej, ale wystrzegającą się wszelkich anachronizmów, zadającą ważne pytania filozoficzne. Zaznaczył także, że przyznanie w tym roku pierwszej nagrody to wyjątkowe wydarzenie, gdyż rzadko młodzieży w kategorii poezji jury przyznawało jakąkolwiek nagrodę. Tym większy powód do dumy. Drugie miejsce zajęła Paulina Greń (kl.2ag), która ujęła jury opowiadaniem pt. „Mój Paryż”. Daniel Odija powiedział: to bardzo subtelna, wręcz poetycka proza, gdzie głównym bohaterem, obok miasta, jakim jest Paryż, jest spotkanie ze Śmiercią. Świetnie napisane, poetyckim językiem. Bardzo ładna, ciekawa, choć niepokojąca wizja umierającego miasta.

Trzecia nagroda przypadła w udziale Oliwii Lejman (kl.3b) za opowiadanie pt. „Balladyna”, które stanowi, zdaniem przewodniczącego, przykład odmiennej wizji prozy. Dosadna narracja dostosowana (została) do sytuacji i do bohaterki. Nawiązanie do Juliusza Słowackiego jest tylko pretekstem, by pokazać konflikt między dwiema siostrami.

Na wyróżnienie zasłużyła także praca Zuzanny Dębiec (kl.2a) pt. Wybór”. Wśród uczestników konkursu były także: Adriana Fularczyk (kl.2b), Aneta Klein(kl.2b), Julia Marczyńska (kl.2ag), Zuzanna Wójtowicz (kl.2g), Lilianna Wysocka(kl.2g).

Niestety, w tym roku uroczystość rozdania nagród nie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Uczestnicy konkursu nie będą mogli porozmawiać z jurorami o swoich tekstach, a zapewne mieliby na to ochotę. Pozostaje smak docenienia ich twórczości przez znawców literatury oraz możliwość ujrzenia własnych tekstów wydrukowanych w pokonkursowym almanachu.

Zdaniem K. G. Junga wszyscy szukamy swej dojrzałości. Jednym z jej aktów jest twórczość. Nasi uczniowie pisząc, pokazują, jak uważnie i świadomie podchodzą do świata i drugiego człowieka, co niewątpliwie jest dowodem ich dojrzałości.
B.M.