2 lutego 2021 r. mieliśmy przyjemność gościć panią Starostę Gabrielę Lisius, pana Wicestarostę Jacka Thiela, pana Naczelnika Wydziału Edukacji Mirosława Lademanna oraz przedstawicieli mediów z okazji oficjalnego ogłoszenia planów rozbudowy szkoły.

ogłoszenie rozbudowy 3

Rozbudowa zakłada zwiększenie liczby pomieszczeń dydaktycznych o 6 sal dydaktycznych, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń pomocniczych, dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowania terenu.

wiz1x4

Naszą ambicją jest kształcenie młodzieży w jak najlepszych warunkach zapewniając jej dostęp do w pełni wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni przedmiotowych. W dobudowanej i przebudowanej części szkoły ma powstać pracownia biologiczna, fizyczna, matematyczna, informatyczna, językowa, a także laboratorium chemiczne. Potrzeba świetnie wyposażonej pracowni chemicznej wynika z dużego zainteresowania klasami z biologią i chemią nauczaną w zakresie rozszerzonym, w których kształcą się uczniowie kontynuujący później naukę na kierunkach medycznych i przyrodniczych.

To kolejna duża inwestycja w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie. W 2015 r. została oddana do użytku aula, w której przed pandemią regularnie odbywały się uroczystości szkolne, imprezy o randze powiatowej i ogólnopolskiej. Dzięki przychylności organu prowadzącego, szkoła może dalej się rozwijać, a uczniowie i pracownicy będą mieli zapewnione jak najlepsze warunki nauki i pracy.