Od 12 lat każdy Ogólnopolski Przegląd Małych Forma Teatralnych im. A.Luterka kończy się konferencją, będącą podsumowaniem rozmów podjętych na przeglądzie. Niezmieniającym się celem konferencji jest umożliwienie uczniom gimnazjum (teraz szkól podstawowych) i licealistom udziału w wykładach nauczycieli akademickich oraz przedstawienie swojej prezentacji przed szacownym gremium. Taka forma spotkań z literaturą i sztuką jest bardziej atrakcyjna (tak nam się wydaje) dla młodzieży, gdyż ułatwia poznanie książek i tekstów kultury, które nie zostały wpisane w kanon lektur szkolnych, umożliwia odczytanie starych dzieł w odniesieniu do współczesności, przybliża kulturę regionu. DSC 1109

8 grudnia 2017 r. zaproszonych na konferencję gości przywitały słowa piosenki „Rodzina, ach rodzina” z repertuaru „Kabaretu Starszych Panów” w wykonaniu eterycznej Roksany Jocz, z akompaniamentem niezawodnego Filipa Woźniaka. Ta piosenka towarzyszyła całemu projektowi, więc nie mogło jej zabraknąć na jego podsumowaniu. Uroczystego otwarcia, jak co roku, dokonały dyrekcje obu organizatorów, czyli naszego liceum (dyr. Bożena Conradi) oraz Wejherowskiego Centrum Kultury (dyr. Jolanta Rożyńska).

Tegoroczna konferencja, choć nieco mniej rozbudowana niż poprzednie, nie mogła nie zaspokoić różnych gustów. Zgromadzona na auli „Sobieskiego” młodzież szkół wejherowskich i gdyńskich mogła poznać kaszubskie przysłowia, ukazujące obraz rodziny. Ich znaczenie i geneza stały się tematem wykładu dr Justyny Pomierskiej (UG) - znawczyni gramatyki i literatury kaszubskiej. Aktualny temat „obcego” w rodzinie poruszyła dr Joanna Lisiewicz (UG) w wykładzie opartym na dramacie „Pułapka” T.Różewicza. Dyskusja, jak wywiązała się w trakcie prezentacji materiału, w tym nagrań fragmentów spektaklu, przekonuje, że Różewicz mówi o sprawach znanych nie tylko jego pokoleniu.
Jest także ważną wskazówką dla nas, organizatorów, że młodzieży jest potrzebna rozmowa dotycząca wygłaszanych treści (szczególne brawa za aktywność i odwagę wygłaszania swoich sądów należą się gdynianom i uczniom kl. II a). Jak się okazało, nawet „Balladyna” J. Słowackiego może prowokować do stawiania niebanalnych pytań o kształt rodziny. Autorem wystąpienia na ten temat był Jan Soyka Dras, uczeń 7 klasy Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni, który już teraz zapowiada się jako dobry następca swego przewodnika po świecie literatury, czyli dr J. Lisiewicz. Dla widzów XII OPMFT „Luterek”, którzy mieli problem ze zrozumieniem spektaklu (II nagroda) zespołu teatralnego „Alchemia”, cenny był wykład Barbary Malawskiej (opiekunki zespołu), która dokonała wnikliwej analizy wybranych scen nagrodzonego na przeglądzie spektaklu „Drzwi”, podkreślając znaczenie pozasłownych sposobów przekazywania treści. Na konferencji nie mogło zabraknąć wystąpień naszych uczniów. Jak zawsze wypadli dobrze. To powodem dumy dla polonistów, gdyż młodzi prelegenci sami dokonali wyboru tematu i tekstów kultury oraz sposobu prezentacji. Takie działanie wskazuje na umiejętność samodzielnej pracy oraz umiejętność wystąpienia przed wymagającym odbiorcą. W roli prelegentów wystąpiły humanistki: Agata Walkusz i Dorota Kreft, które omówiły sposób funkcjonowania motywu rodzinnego domu w polskiej piosence, oraz Aleksandra Bugajska („Rodzina jako archetyp wspólny dla różnych kultur”) i Wiktoria Gwóźdź („Obraz rodziny we współczesnych mediach”).
Dodatkową atrakcją byłą przygotowana przez bibliotekę szkolną (Mariannę Predkiel i Mirosławę Niemczuk) wystawy książek ukazujących obraz rodziny w literaturze współczesnej. Wystawę poświęconą XII OPMFT „Luterek” przygotowały: Magda Wrosz, Ola Bugajska, Karolina Lademann, Agata Myszka. Całość dla potomnych utrwalała na zdjęciach Alicja Gaszta. Małą niespodziankę zafundowała nam p. dyr. B.Conradi, która udostępniła swoje nagranie występu uczestników warsztatów wokalno-teatralnych towarzyszących XII OPMFT.

XII Konferencja Literacka
„Rodzina, ach rodzina”
Organizatorzy : I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
Wejherowskie Centrum Kultury
Program konferencji:
10:00- 10:10 – otwarcie konferencji
10:15- 10:40 – Zgódné małżéństwò, Bòżé błogòsławiéństwò – obraz rodziny w przysłowiu –
dr Justyna Pomierska (UG)
10:45 -11:00 – Rodzina jako archetyp wspólny dla różnych kultur-
Aleksandra Bugajska (I LO Wejherowo)
11:10 – 11:25 – Kłopoty rodziny znad Gopła – Jan Soyka Dras (I SSP w Gdyni)
11:35 – 12:00 – Obcy w rodzinie – i co dalej? „Pułapka” T. Różewicza –
dr Joanna Lisiewicz (UG)
12:10 – 12:20 – Motyw rodzinnego domu w piosence – Agata Walkusz, Dorota Krause
(I LO Wejherowo)
12: 30 – 13:00 – Wytłumacz się… O spektaklu amatorskiego zespołu teatralnego „Alchemia”
Barbara Malawska – opiekun zespołu „Alchemia” ( ZSP nr 4 Wejherowo)
13: 40 – 13:50 – Portret rodziny w tekstach kultury – Angelika Górska, Karolina Drewa
(ZSP nr4 Wejherowo)
14:00 – 14:15 – Obraz rodziny w mediach – Wiktoria Gwóźdź (I LO Wejherowo)
14:20 Zakończenie konferencji