Ale źródło sztuki wciąż żyje, chciałoby się strawestować słowa Jacka Kaczmarskiego, pisząc o dokonaniach naszych uczniów w czasie pandemii. Wydawać by się mogło, że w tym czasie „morowym” życie artystyczne zapada w sen, niekoniecznie zimowy. Na szczęście wielu organizatorów konkursów skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych nie zamierza rezygnować z aktywności, czego dowodem bardzo udany projekt „Between.Pomiędzy” organizowany przez Uniwersytet Gdański czy tez interdyscyplinarny konkurs I Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie.

Earthy 2

Nie zapadli w sen także nasi artystycznie utalentowani uczniowie, którzy znajdują czas i pomysły na realizowanie swych pasji .
W konkursie „ Kosmopolici Sztuki” organizowanym z ramach projektu „Between.Pomiędzy” wyróżnienia otrzymali: Julia Czuryńska (2ag) za portret a’la Witkacy, Lili Wysocka (2g) za ilustrację „Dziady…?”, Małgorzata Różańska za pracę „Makijaż” oraz (2g) Jacek Bruhn (2ag) za wywiad pt. „Nie damy się”.
Warto nadmienić, że więcej uczniów naszej szkoły zaprezentowało swe prace: fotograficzno-filmowe (Julia Marczyńska, Anna Strankowska - 2ag), translatorskie (Adriana Aleksandrowska - 2ag), literackie (Zuzanna Wójtowicz - 2g), plastyczne (Zuzanna Jaskóła - 2g), ale nie wszystkie mogły zostać nagrodzone. Jeszcze nie   w tej edycji projektu.

W tegorocznej XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Miłosz w oczach młodych Pomorzan” wzięło udział 8 uczniów naszej szkoły (troje reprezentowało Wejherowskie Centrum Kultury). Wśród laureatów w kategorii recytacja znaleźli się: Oliwia Plichta 2ag (I miejsce) oraz Alicja Borchman 1d (II miejsce) ; w kategorii słowo - I miejsce zdobyła Maja Sikorska (1g) , II – Oliwia Plichta, wyróżniono także prace literackie Anety Klein (2b) oraz Jacka Bruhna (2ag).

Wszystkim nagrodzonym i nienagrodzonym gratulujemy pięknych prac i recytacji.