Dnia 19 listopada 2021 r. zmarła nauczycielka historii naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Pani Profesor Stanisława Soińska.

soińska zdjęcie 1

Urodziła się w wielkopolskim Wiewiórczynie 4 stycznia 1926 roku.
W czasie wojny ciężko pracowała na niemieckim gospodarstwie, a gdy wojna się skończyła, świadoma swoich zdolności, zaczęła nadrabiać wykształcenie podstawowe i średnie. Potem gdy podjęła studia z historii na Uniwersytecie Poznańskim, miała szczęście studiować m.in. u wybitnego historyka prof. Gerarda Labudy. Aktywnie działała w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Żeńskiej.
Zgodnie z polityką państwową tamtych czasów otrzymała po studiach nakaz wyjazdu na Pomorze. Podjęła pracę w szkole w Gdańsku, a następnie w Liceum Pedagogicznym w Żukowie. Pracę zawodową łączyła z wychowaniem siedmiorga dzieci. Syn Jacek Borys, absolwent Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, został profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Teologicznym, na kierunku Teologia oraz na kierunku: Dialog i doradztwo społeczne.
W roku 1964 została kierownikiem szkoły nr 3 w Redzie, a od 1971 r. była profesorem historii w Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie. Od 1980 roku działała w duszpasterstwie Solidarności nauczycieli. Jako emerytowany nauczyciel naszego liceum nadal uczyła historii, a także religii w szkołach w Redzie.
W pamięci każdego z nas zachowały się jej obrazy z różnych życiowych chwil. W mojej pozostanie jako niezwykle miła, bardzo postawna i zawsze elegancka kierownik redzkiej „podstawówki”, a później jako życzliwa starsza koleżanka z pokoju nauczycielskiego wejherowskiego ogólniaka. Za wszelkie dobro, które z Jej strony doświadczyliśmy, dziękujemy.
Pogrzeb odbył się 24 listopada w Redzie.
Bożena Conradi
(na podstawie wspomnień rodziny i ojca prof. dr hab. Adama Ryszarda Sikory - absolwenta „Sobieskiego”).