Szkolne Koło Caritas dziękuje wszystkim DARCZYŃCOM za udział w akcji Zostań właścicielem KURY na Madagaskarze.

Wyrażamy wdzięczność za wsparcie Fundacji Księdza Oriona Czyńmy Dobro w misji Ankazoabo-Sud na Madagaskarze w ramach projektu Zwierzaki dla Afryki.

Dzięki Wam udało nam się zakupić 27 kur. Przekazaliśmy na konto Fundacji 540 zł.

1a

2