Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2013/2014

przewodniczący: Michał Aniszewski - 2012d
zastępca przewodniczącego: Krzysztof Miotk - 2012g
komisja kultury i rozrywki: Zuzanna Szulc - 2012f
komisja gospodarcza: Jakub Brudniewicz - 2012c
sekretarz: Hanna Barbara Rudzka - 2012a

samorzad2014