Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący Jacek: Soczyk 2dG
Zastępca przewodniczącego: Stanisław Klimowicz 2E
Sekretarz: Aleksandra Rompca 3 B
Sekcja sportowa: Alicja Sorn 3eG
Komisja kultury i rozrywki: Artur Szelągowski IaG

zdjęcie samorząd 2020 2021