Wpłaty na radę rodziców:

  • jednorazowo - 100 zł
  • ratalnie:
    • 50 zł / semestr
    • 10 zł / miesiąc

WAŻNE! Na dowodzie wpłaty proszę napisać klasę, której dotyczy wpłata.
  
Dane konta bankowego:

Rada Rodziców 
przy Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego
 ul. Bukowa 2C
84-200 Wejherowo
 
konto: PKO Bank Polski 41 1020 1912 0000 9302 0009 3096
NIP 588-19-03-376