W dniach 24-26 stycznia 2022 r. w naszej szkole miało miejsce kolejne już wydarzenie będące elementem programu Erasmus+ "Tajemnice nauki". Przedstawiciele kadry nauczycielskiej z Sobieskiego oraz nasi zagraniczni goście - opiekunowie i koordynatorów programu z Estonii, Czech oraz Chorwacji - mieli możliwość pogłębiania swoich umiejętności pedagogicznych, a także wymiany doświadczeń edukacyjnych pomiędzy nauczycielami pracującymi w różnych krajach.

erasmus sobieski


24 stycznia 202 r. wybraliśmy się na ciekawe szkolenie prowadzone przez panią Hannę Kryszewską, pracownika Uniwersytetu Gdańskiego, dotyczące CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli metody zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego. Miłym zwieńczeniem tego dnia był spacer po wyjątkowo słonecznym, jak na tę porę roku, Gdańsku. 25 stycznia odbyły się warsztaty dotyczące aplikacji Wakelet oraz innych przydatnych narzędzi edukacyjnych z LearningApps.org (prowadzone przez Monikę Szulkowską, mgr aplikacji i narzędzi TIK takich jak Wakelet) oraz programu Canva (prowadzone przez koordynatorkę programu Natalię Kilińską), natomiast ostatniego dnia goście zaprezentowali szkoły, z których przyjechali, oraz systemy edukacyjne ze swoich krajów. Stało się to punktem wyjścia do dyskusji, jak skutecznie i interesująco przekazywać wiedzę w trudnej, pandemicznej rzeczywistości. Rozmowy dotyczyły także wartości i dalszej promocji i popularyzacji międzynarodowego programu Erasmus+. Mamy nadzieję, że uczestnicy spotkania opuścili Polskę bogatsi o nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia.