W dniach od 03.03-02.04.2019 w ramach programu ERASMUS + uczestniczyłam w projekcie Teaching Assignement w Liceum Fracastoro w Weronie. Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat systemu edukacyjnego we Włoszech oraz aktywne włączenie się w życie szkoły. W ramach projektu odbyłam obserwacje zajęć oraz prowadziłam lekcje z języka angielskiego, kultury polskiej, historii Polski oraz religii. Zajęcia odbywały się zarówno w języku angielskim jak i włoskim. Dodatkowo miałam okazję uczestniczyć w posiedzeniu Rady Pedagogicznej, spotkaniu z rodzicem, oraz byłam członkiem komisji egzaminacyjnej w czasie próbnego egzaminu maturalnego. Brałam również udział w szkoleniu na temat omawiania dzieła literackiego na języku obcym oraz w wykładach na temat modernizmu dla klas maturalnych. Poniżej moja fotorelacja.

Dzień 1

03.03.2019

W niedzielę o 8.00 rano rozpoczęłam kolejną już przygodę z projektami europejskimi prowadzonymi w naszym Liceum. Tym razem podjęłam wyzwanie polegające na zgłębianiu systemu edukacyjnego we Włoszech, również poprzez prowadzenie zajęć w szkole partnerskiej – Liceo Fracastoro w Weronie.

Nieco przed południem mogłam podziwiać moje ulubione Alpy z pokładu samolotu, by wkrótce potem wylądować na lotnisku w Bergamo. Stąd już tylko krótka podróż pociągiem i Werona przywitała mnie pięknym słońcem.

Na zakończenie dnia miałam okazję spotkać się  z koordynatorką  projektu Agnese Di Cerbo oraz nauczycielami z Pampeluny, którzy od kilku lat również współpracują ze szkołą w Weronie. Mieliśmy okazję wspólnie spędzić czas rozmawiając o korzyściach współpracy międzynarodowej i skosztować pysznych gnocchi (rodzaj kopytek), które tradycyjnie jada się w okresie karnawału.

Dzień 1.1

Dzień 2

04.03.2019

Pierwszy dzień mojego pobytu spędziłam w Wenecji, gdzie właśnie dobiega końca słynny karnawał (Carnevale di Venezia). Spacerując pięknymi uliczkami, miałam okazję podziwiać niezwykłe stroje i maski, noszone nie tylko przez Wenecjan, ale wszystkich odwiedzających to miasto w okresie karnawału, który zwykle trwa ok. dwóch tygodni. Oczywiście i ja skusiłam się na zakup maski i fotografię z przechadzającymi się po Piazza San Marco postaciami.

Zupełnie przypadkiem natrafiłam też na świętowanie ukończenia studiów. Tuż przed bramą główną uniwersytetu dwójka szczęśliwców z ozdobnymi wieńcami laurowymi na głowach w towarzystwie przyjaciół i rodziny cieszyła się z otrzymanych dyplomów ?. 

Dzień 2.1

Dzień 3 i 4

05-06.03.2019

W ostatni dzień karnawału, który po włosku nazywa się martedi grasso (tłusty wtorek), wybrałam się do Asyżu nazywanego również miastem pokoju (La citta’ della pace) lub miastem św. Franciszka. Miasto nie bez przyczyny wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Piękna architektura położonego na wzgórzach miasteczka, sprawia, że jest to miejsce pracy wielu artystów, którzy tworzą tutaj akwarele, ceramikę i rzeźby z drzewa oliwkowego. Mi udało się trafić do jednej z pracowni, która już od pięciu pokoleń tworzy akwarele przedstawiające to piękne miejsce. Miłą niespodzianką dla odwiedzających, jest możliwość rozwijania swoich talentów ?. Właściciel bardzo chętnie odkrywa tajniki swojej pracy i zaprasza do współtworzenia prac ?. Krótki warsztat poprzedziła rozmowa na temat kolorów, które dominują w krajobrazie Asyżu, tego jak zmieniają się jego barwy w zależności od pory dnia oraz jak przenieść je na obraz.

Kolejnym miłym akcentem mojego pobytu był koncert chóru studenckiego z Uniwersytetu w Pensylwanii. W czasie swojego występu w kościele św. Franciszka, młodzi muzycy zaprezentowali zarówno klasyczne jak i współczesne pieśni o tematyce religijnej.

Będąc we Włoszech oczywiście nie sposób nie wspomnieć o kuchni?. A zatem odwiedzając Umbrię należy skosztować domowej roboty makaronu nazywanego tutaj Strangozzi Umbri, wina, jak choćby Pinot Grigio, a do tego danie z dzika. Boun appetito!

W czasie mojej wizyty nie mogłam oczywiście pominąć choćby krótkiej wycieczki w góry ?. Udało mi się dotrzeć do Eremo dei Carcei. Była to pustelnia św. Franciszka pięknie położona na zboczu góry Subasio na wysokości 800m.n.p. Niewielki kościółek i klasztor obecnie zajmowany jest przez zgromadzenie sióstr Klarysek.

Środa popielcowa (mercoledi delle ceneri) była ostatnim dniem, w którym szkoły włoskie nie mają zajęć. Zatem już od jutra będzie można przeczytać jak pracuje się w szkole włoskiej ?.

Dzień 4

Dzień 3.1

Dzień 5

07.03.2019

Dzisiaj o godzinie 9.00 rozpoczęłam moją przygodę w Liceo Fracastoro. Krótkie spotkanie z dyrektorem szkoły Luigi Franco i koordynatorem projektu Agnese di Cerbo, w czasie którego zostałam oficjalnie zaproszona do współpracy wzbudziło zarówno radość związaną z nowym doświadczeniem, jak i obawy, czy dam radę???

Następnie Agnese przedstawiła mnie nauczycielom, z którymi będę współpracować. Oprócz anglistów będą również zajęcia z historii, kultury i religii. A zatem trzymajcie kciuki!!!

Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjny i polegało na przekazaniu mi informacji dotyczących sposobu prowadzenia zajęć. Pierwsze zajęcia będą miały charakter obserwacji, dzięki którym będę mogła poznać sposób pracy danego nauczyciela, dowiedzieć się jaki poziom zaawansowania językowego prezentują poszczególne klasy oraz z jakich korzystają materiałów. Kolejne zajęcia będę współprowadziła z nauczycielem prowadzącym, zaś popołudniami będę miała samodzielne zajęcia dodatkowe dla osób przygotowujących się do certyfikatu FCE oraz tych, którzy mają trudności w nauce.

Od godziny 11.00 do 13.00 miałam pierwsze obserwacje w klasie 2AL (klasa o profilu językowym). Były to zajęcia z native speakerem, w czasie których uczniowie prezentowali swoje Vlogi o różnej tematyce, a następnie nauczyciel omawiał słownictwo i zwroty zawarte w prezentowanych materiałach. Wszystkie klasy językowe raz w tygodniu mają zajęcia konwersacyjne prowadzone przez native speakera. Siatka godzin to 4h przez pierwsze 4 lata oraz 3h w klasie 5. Założenie jest takie, aby absolwent klasy językowej mógł podejść do certyfikatu FCE.

Druga obserwacja to zajęcia w klasie 4BES (przedmioty ścisłe jako wiodące). W czasie zajęć 3 uczennice przedstawiły prezentację na temat filmu Collateral Beauty, a pozostała część grupy wykonywała ćwiczenia z podręcznika. Klasa pracuje z podręcznikiem Performer First Tutor, który przygotowuje do egzaminu FCE.

Ciekawym doświadczeniem był też udział w spotkaniu z rodzicem. Zasadniczo w szkole odbywają się dwa spotkania z rodzicami, po jednym w semestrze. Dodatkowo na stronie jest umieszczony grafik spotkań indywidualnych, gdzie każdy nauczyciel określa dzień i godzinę, w którym jest dostępny na rozmowy indywidualne.  Rodzice mogą zapisać się online na takie spotkanie i wówczas wyświetla się ono w grafiku nauczyciela.

Dzień 5

Dzień 6

08.03.2019

Dzisiaj kolejny dzień obserwacji. Miałam okazję przyglądać się zajęciom klasy 3 AES (klasa o profilu językowym) prowadzone przez Martę Batocchia. Od klasy 3 zmienia się program nauczania języka angielskiego i uczniowie przechodzą od kursu ogólnego do zajęć na temat historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych – głównie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Nauka języka odbywa się zatem jakby „przy okazji”. Dzisiejsze zajęcia dotyczyły początków parlamentaryzmu w Wielkiej Brytanii. W ramach rozgrzewki nauczyciel zaproponował brainstorming wokół słowa PARLIAMENT, zachęcając uczniów do wyodrębnienia słów zawartych w tym pojęciu. Uczniowie szybko zauważyli czasownik „parlare”, który po włosku oznacza mówić, co stało się punktem wyjścia do omówienia podstawowej funkcji parlamentu, jakim jest dyskutowanie i znajdowanie rozwiązań prawnych, które miałyby określać funkcjonowanie społeczeństwa. Następnie uczniowie omawiali skład pierwszego parlamentu na podstawie obrazka z podręcznika oraz poszerzali swoją wiedzę na temat początków parlamentaryzmu w ćwiczeniu ze słuchu. Podsumowaniem zajęć było stworzenie mapy pojęć związanych z parlamentaryzmem, które uczniowie zapamiętali z lekcji. W ramach pracy domowej uczniowie poproszeni zostali o przygotowanie wypowiedzi ustnej na temat parlamentaryzmu w oparciu o słownictwo z lekcji oraz o znalezienie informacji na stronie internetowej na temat współczesnej organizacji parlamentu brytyjskiego. Bardzo podobało mi się zaangażowanie uczniów, ich ciekawość w odkrywaniu informacji oraz śmiałość w zadawaniu pytań w kwestiach, które były dla nich trudne i niezrozumiałe.

Po zajęciach miałam okazję chwilę porozmawiać z osobą prowadzącą, która udostępniła i swoją stronę internetową na której zamieszcza przygotowywane przez siebie materiały dodatkowe dla uczniów, które czasami są pracą domową lub dodatkową dla osób chętnych. Dodatkowo nauczyciel udostępnia linki, które pozwalają na przygotowanie do certyfikatów. W rozmowie z nauczycielem usłyszałam, że chociaż sposób nauczania języka poprzez historię i literaturę jest z pewnością bardzo ciekawy, to niestety przy 2 godzinach w tygodniu wydaje się niewystarczający dla przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, czy certyfikatu, który skupia się na innych kompetencjach językowych.

Kolejne zajęcia odbywały się w klasie 1AL i były prowadzone przez Elenę Valentini. Przez pierwsze dwa lata klasy realizują podręczniki do nauki języka ogólnego. Tematem dzisiejszych zajęć był „The future of human race”, w czasie których uczniowie omawiali leksykę związaną ze sposobami wyrażania przypuszczeń: czasowniki typu predict, suppose, imagine, które należało wykorzystać w wypowiedziach ustnych oraz przekształcić na rzeczowniki. Tutaj nauczyciel zwrócił uwagę na podobieństwo językowe, gdzie angielska końcówka – ion często jest odpowiednikiem dla włoskiej końców – ione. Kolejnym elementem zajęć były elementy gramatyczne, a zwłaszcza różnice pomiędzy czasownikiem modalnym might oraz posiłkowym will.

W rozmowie z nauczycielem po zajęciach, po raz kolejny usłyszałam, że największym problemem w nauczaniu języka jest zbyt mała siatka godzin – 3h plus 1h konwersacji z native speakerem w klasie I i II oraz zbyt liczne grupy. Klasa liczyła 30 osób.

Dzień 6.1

Dzień 9

11.03.2019

W poniedziałek miałam okazje obserwować i prowadzić zajęcia w drugim budynku szkoły Liceum Fracastoro. Dzień rozpoczęłam od obserwacji zajęć w klasie 2AS (przedmioty ścisłe jako wiodące). Uczniowie pracują z podręcznikiem Performer B1 with PET Tutor wydawnictwa Lingę Zanichelli. Na bieżącej lekcji realizowali materiał z zakresu leksyki poznając różnice pomiędzy przymiotnikami zakończonymi końcówka -ed i -in. 

Kolejnymi zajęciami była lekcja religii z prof. Dal Corso w klasie 5B AL (języki obce jako przedmioty wiodące). Tematem zajęć była religia w Polsce, która przedstawiłam uczniom wraz z nauczycielem prowadzącym. Początek bardzo stresujący, ponieważ zajęcia odbywały się w języku włoskim i była to pierwsza lekcja prowadzona przez mnie w ramach projektu. Na szczęście zarówno nauczyciel jak i klasa  okazali spore zainteresowanie tematem i dzięki temu rozpoczęła się ciekawa dyskusja na temat obecnej sytuacji kościoła i różnic pomiędzy protestantyzmem a katolicyzmem.

W ostatnich zajęciach poniedziałkowych uczestniczyła grupa uczniów, która w czerwcu odwiedzi nasza szkole. Przygotowałam dla nich prezentacje na temat kultury i historii naszego kraju. Uczniowie słuchali z zaciekawieniem jednak nie udało mi się ich włączyć w dyskusje na temat naszego kraju, za to Panie opiekujące się grupa zadawały ich sporo zwłaszcza w kwestiach dotyczących okresu komunizmu w Polsce.

Podsumowaniem dnia był udział w Radzie Pedagogicznej, podczas której omawiano problem przemocy (bulli śmo) oraz zasady korzystania z telefonów komórkowych w szkole. Przyjęto  regulaminy dotyczące tych dwóch kwestii przygotowane przez dyrekcje szkoły. Następnie omawiano kwestie związane z projektami międzynarodowymi, oraz wycieczkami szkolnymi. Ostatnim elementem był uroczysty poczęstunek (brindisi) przygotowany przez jednego z nauczycieli, który adoptował dwójkę dzieci z Wysp Kanaryjskich i dzięki wsparciu swoich kolegów i koleżanek z pracy opłacił koszty przelotu swoich dzieci.

Dzień 9.2

Dzień 9.1

Dzień 10

12.03.2019

Wtorek rozpoczęłam od obserwacji w klasie 2BL. Zajęcia prowadzone przez prof. Bellami na temat strony biernej. Lekcja rozpoczęła się od tzw. interrogazione czyli odpytywania poszczególnych osób z prezentacji na temat wybranego utworu literackiego omawianego na zajęciach. Uczniowie w szczegółowy sposób musieli opisać treść poszczególnych utworów, ale również zinterpretować poszczególne elementy fabuły. Dodatkowo przygotowali prezentacje na temat autora i przedstawiali własne opinie na temat przeczytanego dzielą. Przygotowywanie prezentacji na dany temat dotyczy wszystkich uczniów na danym poziomie. Tzn. wszyscy uczniowie klas II omawiali utwory z XIX. które omawiają w ramach zajęć kulturowych z języka.

Po południu prowadziłam pierwsze zajęcia dodatkowe dla klas IAES, IBES (przedmioty ekonomiczne i społeczne jako wiodące).  Zajęcia maja charakter konwersacyjny. Poświeciliśmy je na rozmowę na temat ich oczekiwań, a następnie  poruszyliśmy tematykę filmu. Zaskoczyła mnie motywacja przedstawiona przez uczniów, którzy sami poprosili o takie zajęcia. Przedstawiając swoje cele wymieniali przede wszystkim poprawienie płynności i wymowy oraz zasobu słownictwa.

Dzień 10.1

Dzień 10.2

Dzień 11

13.03.2019

W środę poprowadziłam zajęcia w klasie 2AL (klasa językowa). Rozpoczęliśmy od sprawdzenia pracy domowej, w ramach której uczniowie mieli przygotować opis własnego snu, które uczniowie następnie próbowali interpretować. W zasadniczej części zajęć uczniowie pracowali z tekstem na temat wszechświata zapisując słownictwo związane z tematyką zajęć i tworząc własne wypowiedzi dotyczące zmian zachodzących w naszej galaktyce. Podręcznik z którego korzystają uczniowie to Headway pre-intermediate.

Kolejne zajęcia to obserwacja w klasie 3BL (klasa językowa) prowadzonych przez prof. Bellamoli. Uczniowie rozpoczęli od prezentacji na temat Stonehenge oraz opowieści z okresu Anglo-Saksońskiego. Kolejnym etapem zajęć było omówienie sprawdzianu, który oddał nauczyciel. Omówione zostały najczęściej występujące błędy i utrwalono materiał, który sprawił uczniom najwięcej problemów poprzez wykonanie dodatkowych ćwiczeń.

Zajęcia w klasie 1BL (klasa językowa) prowadzone przez prof. Azzali miały z kolei charakter powtórzenia wiadomości. Uczniowie przygotowywali się do sprawdzianu z zakresu form przyszłych. Uczniowie bardzo chętnie zadają pytania i proszą o dodatkowe wyjaśnienie przykładów których nie rozumieją. W ramach pracy domowej zostali poproszeni o wykonanie zadań powtórzeniowych z zeszytu ćwiczeń.

Jak już wspominałam ważnym elementem nauki języków obcych we Włoszech jest kontekst historyczny i literacki. Ostatnim elementem kolejnego dnia pobytu w Liceum Fracastoro był udział w szkoleniu na temat analizy utworu literackiego prowadzonym przez panią Nicolettę Pomari. Przedstawiła ona poszczególne etapy analizy utworu zaczynając od naszkicowania wykresu fabuły a kończąc na szczegółowej analizie poszczególnych jej elementów takich jak miejsce akcji, bohaterowie, punkt zwrotny i przesłanie utworu. W swojej pracy pani Pomari zachęca uczniów do twórczego przedstawienia poszczególnych elementów danego utworu literackiego, tak aby jego treść stała się jasna dla wszystkich i była przyczynkiem do dyskusji na temat przesłania utworu i jego ponadczasowej wartości. Szkolenie było dla mnie bardzo interesujące nie tylko ze względu na jego treść, ale również dało mi możliwość rozwijania kompetencji językowych. Mimo iż materiały szkoleniowe były w języku angielskim prelegentka prowadziła szkolenie w języku włoskim.   

Dzień 11

Dzień 12

14.03.19

Czwartkowy plan zajęć uległ  niespodziewanym modyfikacjom ponieważ klasa 5BS (przedmioty ścisłe jako wiodące), w której miałam prowadzić zajęcia z historii Polski nie odbyły się ze względu na udział uczniów w teście kompetencji tzw. Invalsi.  Jest to rodzaj testu, którzy uczniowie piszą w formie online i obejmuje sprawdzenie umiejętności z języka włoskiego, matematyki i języka angielskiego. Test jest przygotowywany przez ministerstwo, biorą w nim udział wszystkie szkoły w kraju. Wyniki również opracowywane są przez ministerstwo, a następnie przesyłane do szkół. Na ich podstawie opracowuje się stopień opanowania materiału przez uczniów we wszystkich włoskich szkołach. Od przyszłego roku egzamin ten ma być również warunkiem koniecznym dla możliwości przystąpienia do matury.

Kolejne zajęcia odbyły się w klasie 2AL i były prowadzone przez native speaker’a prof. Margaret Rathwell. Była to kontynuacja video blogów z poprzedniego tygodnia. Tym razem tematyka zaprezentowanych przez uczniów materiałów dotyczyła przepisów na potrawy, przyjaźni oraz możliwości wyszukiwania szkół językowych za granicą, ćwiczeń jogi i origami.

Ostatnie zajęcia odbyły się w klasie 2BL i również były prowadzone przez native speaker’a, tym razem z Irlandii. Również w czasie tych zajęć zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat ulubionego filmu. Oprócz zaprezentowanie fabuły i głównych bohaterów uczniowie musieli uzasadnić wybór filmu tak aby zachęcić innych do jego obejrzenia. Filmy zaprezentowane przez uczniów to: One day, Midnight Sun, La vita e’ bella, Star Wars.

Dzień 12.1

Dzień 12.2

Dzień 13

15.03.19

W piątek kolejna niespodzianka. Włosi zorganizowali protest w obronie środowiska naturalnego, w którym większość uczniów postanowiła wziąć udział. W związku z tym zajęcia z historii w klasie 5DL prowadziłam w kameralnym gronie 6 osób. Okazało się, że jedna z uczestniczek odwiedziła naszą szkołę w ramach zeszłorocznej wymiany, a jedna była w Krakowie. Ciągle jednak młodzi ludzie we Włoszech mają niewiele skojarzeń z naszym krajem, dlatego wydaje mi się, że takie spotkania i projekty mają ogromne znaczenie. Pozwalają one odkrywać bogactwo krajów, które ciągle są dla młodych europejczyków odległe i mało znane. W czasie zajęć przedstawiłam dzieje Solidarności. Nie zdążyliśmy niestety przejść do drugiego elementu zajęć jakim miała być dyskusja, ale mam nadzieję, że będzie ku temu okazja w przyszłym tygodniu.

W równie kameralnym gronie odbyły się zajęcia w klasie 2 AL. Tym razem pracowaliśmy nad użyciem przyimków z poszczególnymi przymiotnikami. Uczniowie korzystając z przygotowanych materiałów stworzyli listę czasowników łączonych z poszczególnymi przyimkami a następnie rozpoczęli pracę w grupach, która miała na celu przygotowanie scenek ilustrujących poznane w czasie zajęć słownictwo.

Dzień 13.1

Dzień 16

18.03.19

W poniedziałek lekcje zaczynałam  od  godz. 8.00. Klasa 1CL (profil językowy) rozpoczęła zajęcia od prezentacji na temat sportu we Włoszech. Grupa 5 osób szczegółowo przedstawiła najbardziej popularne dyscypliny sportu w zależności od wieku i regionu. Następnie zaprezentowały korzyści wynikające z uprawiania sportu oraz zagrożenia wynikające z siedzącego trybu życia.

 W kolejnej części zajęć nauczyciel (prof. Caminio) poprosiła mnie o krótką prezentacje na temat naszej szkoły oraz systemu nauczania w Polsce. Uczniom bardzo spodobała się opcja wolnych sobót i przerw między lekcjami.

Kolejne już zajęcia w klasie 2AL  dotyczyły utrwalania przyimków występujących z czasownikami. W tym celu uczniowie przygotowali mini pantomimy, które pozostali opisywali wykorzystując przy tym jak największa ilość zestawień – czasownik – przyimek.

Zajęcia popołudniowe spędziłam z grupa, która w czerwcu odwiedzi nasza szkole. Tym razem obejrzeliśmy film „Wałęsa- człowiek z nadziei” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Projekcja poprzedzona była krótkim wprowadzeniem na temat okresu historycznego przedstawionego w filmie.

Dzień 16

Dzień 17

19.03.19

We wtorkowej lekcji w klasie 2BL wzięli udział również uczniowie z Niemiec, którzy od soboty przebywają w Weronie w ramach wymiany polsko-niemieckiej. Zajęcia dotyczyły historii i rozwoju Internetu. Uczniowie pracując w grupach przygotowywali streszczenie poszczególnych części tekstu na temat historii Internetu. Następnie przygotowali listę zalet związanych z obecnością Internetu w życiu codziennym. Na koniec, w formie dyskusji na forum klasy zastanawiali się jakie zagrożenia płyną z rzeczywistości wirtualnej. Uczniowie z Niemiec chętnie i bez problemów włączali się w dyskusję, co pokazuje, że edukacja ma coraz bardziej charakter globalny, pozbawiony bariery językowej czy kulturowej. Mimo, że większość osób z klasy po raz pierwszy widziała się ze swoimi kolegami z Niemiec nie było żadnych problemów z pracą w grupach czy wymianą myśli na forum dyskusyjnym.

Kolejne zajęcia prowadziłam w klasie 5CS. Była to lekcja historii w czasie której prof. Pegoraro poprosiła mnie o przedstawienie krótkiego zarysu współczesnej historii Polski. Swoją prezentację rozpoczęłam od okresu II wojny światowej próbując omówić najważniejsze wydarzenia z tego okresu, następnie przeszłam do okresu komunizmu, gdzie podkreśliłam znaczenie twórców kultury, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do zachowania tożsamości kulturowej w tym trudnym okresie.

Ostatni element dzisiejszego dnia to zajęcia dodatkowe dla klasy maturalnej 5CS. Ponieważ głównym celem zajęć jest doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku angielskim zaproponowałam uczniom kilka ćwiczeń językowych z zakresu filmu oraz rozumienie ze słuchu. Podsumowaniem była dyskusja na temat tego co świadczy o wartości filmu. Każdy z uczestników zaprezentował też swój ulubiony film.

Dzień 17.3

Dzień 17.4

Dzień 18

20.03.19

W środę w szkole zorganizowano wykład na temat modernizmu dla klas maturalnych.  Wykład był prowadzony przez prof. Nicolettę Pomari, absolwentkę wydziału literatury angielskiej na uniwersytecie w Weronie. Wykład skupiał się przede wszystkim na twórczości Eliota, która stanowiła punkt wyjścia do przedstawienia poszczególnych etapów analizy utworu literackiego z okresu modernizmu.

W ramach popołudniowych zajęć konwersacyjnych prowadziłam lekcje z uczniami klas I, w czasie których tworzyli oni własne scenariusze filmowe i przedstawiali je na forum grupy. Podsumowaniem zajęć był wybór filmu, który ich zdaniem zasługiwałby na Oskara oraz uzasadnienie własnej opinii. 

Dzień 18.4

 

Dzień 19

21.03.19

W czwartek obserwowałam zajęcia klasy 3AS (przedmioty ściśle jako wiodące), które dotyczyły wprowadzenia  do analizy Romea i Julii. Uczniowie oglądali film na temat teatru Szekspirowskiego, poznali historie teatru Globe w Londynie a następnie przeszli to analizy fragmentów Romea i Julii.

Kolejną lekcja prowadzona była przeze mnie w klasie 2CS. Dotyczyła ona historii i kultury Polski i miała charakter dyskusji w czasie której uczniowie zadawali pytania dotyczące prezentowanych przeze mnie materiałów.

Ostatnia lekcja w czwartek odbyła się w klasie 1BS. Uczniowie powtarzali zastosowanie question tags oraz słownictwo z zakresu środowisko naturalne. Podsumowaniem zajęć było tłumaczenie zdań w obrębie treści omawianych na zajęciach.

Dzień 19

Dzień 20

22.03.19

Piątkowe zajęcia rozpoczęłam od prezentacji w klasie 5DL na temat współczesnej historii Polski. Skupiłam się na II wojnie światowej oraz okresie komunizmu. Istotnym elementem była również prezentacji współczesnych twórców kultury takich jak Andrzej Wajda, Gustaw Holoubek, Jacek Kaczmarski czy Paweł Pawlikowski.

Podsumowaniem dnia było wydarzenie kulturalne, do którego uczniowie Liceo Fracastoro przygotowywali się przez rok współpracując ze szkoła językowa z Woroneza w Rosji. Uczniowie wspolnie przedstawili inscenizajce Romea i Julii we wspolczesnej adaptacji. W wydarzeniu uczestniczyla cala spolecznosc szkolna, ale również mieszkancy Werony, ponieważ spektakl odbywal się w palacu gran Guardia w centrum Werony. Podsumowaniem rocznej wspolpracy beda wspolne wystepy w Woronezu w czerwcu tego roku.

Dzień 20.2

Dzień 20.4

Dzień 20.8

Dzień 21-22

23-24.03.19

Kolejny weekend spedzilam nad jeziorem Garda. Tym razem pojechalam do miejscowosci Malcesine w polnocnej czesci jeziora zwiedzajac najbardziej malownicze zakatki tego miejsca. W sobote wybrala się w gory, udalo mi się zdobyc szczyt Monte Baldo skad moglam podziwiac przepiekna panorame Alp.

Dzień 21.2

Dzień 21.1

Dzień 23

25.03.19

W poniedzialek pierwsze zajecia odbyly się w klasie 1CL (klasa o profilu jezykowym). Uczniowie omawiali sprawdzian a następnie kontynuowali prezentacjie na temat sportu. W czasie rozmowy z nauczycielem po zajeciach dowiedzialam się ze uczniowie dyslektyczni pisza specjalnie dla nich przygotowane testy, które nie zawieraja zadan na pisanie. Alternatywa może być również zaliczenie materialu w formie ustnej. Cwiczenia polegaja jedynie na dopasowaniu slowek do definicji lub zakresleniu poprawnej odpowiedzi. Klasy I bez względu na profil realizuja poziom B1.

Kolejne zajecia odbyly się w klasie 2AL. Uczniowie najpierw prezentowali swoje wrazenia na temat piatkowego spektaklu Romea i Julii a następnie powtarzali material z zakresu czasow narracyjnych i przyimkow wystepujacych z poszczegolnymi czasownikami.

Po popoludniu prowadzilam już kolejne zajecia konwersacyjne z klasa 1AES, w czasie których rozmowalismy na temat rynku pracy i przygotwywalismy rozmowe o prace.

Dzień 23

Dzień 24

26.03.19

We wtorek współprowadziłam zajęcia wraz z prof. Perazzolo w klasie 1AES (przedmioty ścisłe jako wiodące). Zaprezentowałam nasz kraj opowiadając o regionie z którego pochodzę jak również przedstawiając wydarzenia współczesnej historii Polski. W kolejnej części zajęć nauczyciel prowadzący powtarzał materiał gramatyczny z zakresu czasów past simple i present perfect.

Po południu prowadziłam kolejne zajęcia konwersacyjne dla maturzystów z klasy 5BES w czasie których rozmawialiśmy na temat korzyści i zagrożeń płynących z rozwoju nauki we współczesnym świecie.

Dzień 24.1

Dzień 25

27.03.19

Środa była dla mnie dniem stresującym ponieważ kolejny raz uczestniczyłam w zajęciach z religii, które współprowadziłam w języku włoskim z prof. Dal Corso. Rozmawialiśmy na temat współczesnych problemów Europy, głównie o uprzedzeniach związanych z obecnością obywateli krajów muzułmańskich w Europie i związanych z tym obawach społeczeństw Europy. Ja ze swej strony przedstawiłam krótko historię grupy Wyszechradzkiej i spojrzeniu naszego społeczeństwa na problem imigrantów.

Po południu odbyło się ostatnie już spotkanie z grupą, która w czerwcu odwiedzi naszą szkołę. W ramach zajęć uczniowie wyszukiwali na podstawie fotografii informacje dotyczące najbardziej interesujących miejsc regionu a następnie dzielili się zdobytymi informacjami tworząc w ten sposób folder reklamowy atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć w naszym regionie.

Dzień 25

Dzień 26

28.03.19

W czwartek prowadziłam zajęcia z historii Polski w kolejnej klasie maturalnej – 5BS (przedmioty ścisłe jako wiodące).  Zaprezentowałam okres II wojny światowej oraz początek komunizmu. Pewne wątpliwości wzbudziła w uczniach informacja dotycząca wkładu polskich naukowców w złamanie kodu Enigmy, zdecydowanie kojarzyli naukowców brytyjskich, jako tych, którzy rozszyfrowali niemiecką maszyną kodującą. Myślę, że ta sytuacja również pokazuje wartość projektów europejskich. Pozwalają one zweryfikować pewne wyobrażenia i stereotypy na temat danego kraju. Bardzo pozytywnie odbierałam również ich zainteresowanie jak współcześnie Polacy odnoszą się do tematu II wojny światowej i jakie miejsce zajmuje ona w świadomości młodych ludzi. Wydaje się że we Włoszech bardzo żywa jest kwestia narodu żydowskiego. Włosi mają świadomość, że pierwsze getta powstały właśnie we Włoszech a samo słowo pochodzi z dialektu weneckiego.

Drugie  zajęcia  czwartkowe  prowadzone były w klasie  5CL  ( klasa o profilu językowym)  przez Margareth Rathwell. Dotyczyły one analizy tekstu Heart of Darkness Josepha Conrada. Warto tutaj wspomnieć o polskich korzeniach, o których również uczą się włoscy uczniowie.

Ostatnie zajęcia odbyły się w klasie 2CL (klasa o profilu językowym), prowadzone były przez p. Bellamoli, która tym razem przygotowała lekcję z rozmowy telefonicznej.

Dzień 26

Dzień 27

29.03.19

Piątkowe zajęcia rozpoczęłam od obserwacji w klasie 2AL (profil językowy) w czasie których p. Agnese Di Cerbo zrobiła z uczniami powtórzenie materiału omawiając okresy warunkowe w formie ustnych wypowiedzi na bazie opowiadań przygotowanych wcześniej przez uczniów.

Kolejne zajęcia odbyły się w klasie 5CL w czasie których zaprezentowałam po raz kolejny historię II wojny światowej w naszym kraju od momentu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow do konferencji w Jałcie.

Ostatnie zajęcia prowadzone były przez P. Battocchia na temat Canterbury Tales. Tym razem uczniowie zastanawiali się nad portretem kobiety przedstawionym w tekście omawiając jak zmieniał się  wizerunek kobiety i jej rola w społeczeństwie  (czarownica – zakonnica – pani domu – kobieta wyzwolona). Podstawą był fragment The wife of Bath. Zajęcia wywoływały sporo emocji, zwłaszcza wśród męskiej części klasy, którym obraz kobiety wyzwolonej zupełnie nie odpowiadał. Bardzo podobało mi się jak chętnie uczniowie włączają się zarówno w interpretację jak i dyskusję, która wynikała z omawianego tekstu.

Dzień 27.2

Dzień 27

Dzień 28/29

30/31.03.19

Ostatni weekend projektu spędziłam częściowo w Weronie częściowo nad jeziorem Garda. Zakładając, że pewnie nie prędko będę mogła wrócić w ten urokliwy zakątek Włoch postanowiłam jeszcze nacieszyć się pięknymi widokami tego urokliwego jeziora. Odwiedziłam Desenzano skąd promem pojechałam na półwysep Sirmione gdzie wiele lat spędziła również słynna śpiewaczka Maria Callas.

Dzień 2829

Dzień 2829.2

Dzień 2829.1

Dzień 30

01.04.19

W poniedziałek miałam możliwość uczestniczenia w drugiej części wykładu na temat modernizmu prowadzonego przez p. Nicolettę Pomari. Tym razem prowadząca skupiła się na dwóch utworach: Ulisses James’a Joyca oraz Mrs Dalloway Virgini Wolf. Wykłady p. Pomari rozpoczęły serię spotkań dla maturzystów prowadzonych przez wykładowców z różnych uczelni, tak, aby uczniowie mogli zapoznać się z akademickim sposobem nauczania.

Po południu prowadziłam zajęcia konwersacyjne dla uczniów klasy 5BES (przedmioty społeczno-ekonomiczne jako wiodące). Pracowaliśmy na bazie filmu video o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem środowiska w Londynie. Następnie uczniowie opracowali swoją własną kampanię mającą na celu rozwiązywanie problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatycznymi.

Dzień 30

Dzień 31

02.04.19

Wtorek był już ostatnim dniem mojego pobytu w Liceum Fracastoro. Miło było usłyszeć ciepłe słowa zarówno od uczniów jak i nauczycieli, z którymi współpracowałam. Ja również dziękowałam za miłą współpracę i możliwość obserwacji tak licznych zajęć oraz udziału w życiu szkoły poprzez udział w szkoleniu, wykładach, projekcie teatralnym czy spotkaniu z rodzicem.

Wtorek był też dniem matur próbnych. Po spotkaniu podsumowującym z koordynatorem projektu p. Agnese Di Cerbo przez godzinę mogłam obserwować przebieg egzaminu. Wydaje mi się, że cała procedura wyglądała nieco mniej formalnie niż w Polsce. Co ciekawe również w przypadku egzaminu właściwego arkusze kserowane są w szkole przez nauczycieli. Uczniowie mieli do dyspozycji słowniki, natomiast komisja była rotacyjna, nauczyciele wymieniali się wg planu zajęć, który mieli danego dnia.

Po południu prowadziłam ostatnie zajęcia konwersacyjne z klasą IBES (przedmioty społeczno-ekonomiczne jako wiodące). Uczniowie przygotowali prezentacje o najpiękniejszych miejscach w Polsce korzystając z materiałów dostępnych w internecie. Myślę, że zaskoczyło ich to jak bardzo zróżnicowanym jesteśmy krajem pod względem folkloru i krajobrazu. Właściwie jedynym miastem jakie kojarzą Włosi jest Kraków, dlatego warto było zaproponować odkrywanie kolejnych zakątków naszego kraju. Podsumowaniem było przedstawienie zdobytych informacji.

Dzień 31

Dzień 32

03.04.19

Ostatni dzień pobytu we Włoszech spędziłam w Padwie. Mimo tego, że pogoda nie dopisała udało mi się zwiedzić centrum miasta i odwiedzić jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie.  Uniwersytet w Padwie powstał w 1222 roku oferując studiowanie nauk prawnych i teologii. Obecnie w zabytkowej siedzibie w centrum miasta znajduje się wydział literatury i filozofii. Pozostałe wydziały znajdują się w kampusie uniwersyteckim tuż przy dworcu. Wybrałam się również do sanktuarium św. Antoniego gdzie natknęłam się na kolejny polski akcent, kaplicę św. Stanisława, w której znajdują się również relikwie św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II, a informacje dla turystów są również w języku polskim.

Dzień 31

Dzień 32