1 lutego 2022 r. - mija termin nadsyłania zgłoszenia

2 marca 2022 r. - wysłanie pocztą elektroniczną testu konkursowego (pisemnego) na etapie szkolnym i klucza wraz z instrukcją

4 marca 2022 r. o godz. 9.00 - etap szkolny we wszystkich szkołach, które zgłosiły udział w konkursie

8 marca 2022 r. - mija termin nadsyłania protokołu z przebiegu eliminacji szkolnych

11 marca 2022 r. o godz. 9.00 - etap międzyszkolny (pisemny)

25 marca 2022 r. o godz. 9.00 - etap powiatowy (ustny)