12 lutego 2024 r. - mija termin nadsyłania zgłoszenia

14 lutego 2024 r. - wysłanie pocztą elektroniczną testu konkursowego (pisemnego) na etapie szkolnym i klucza wraz z instrukcją

16 lutego 2024 r. o godz. 9.00 - etap szkolny we wszystkich szkołach, które zgłosiły udział w konkursie

8 marca 2022 r. - mija termin nadsyłania protokołu z przebiegu eliminacji szkolnych

1 marca 2024 r. o godz. 9.00 - etap międzyszkolny (pisemny)

8 marca 2024 r. o godz. 9.00 - etap powiatowy (ustny)