21 lutego 2020r. - mija termin nadsyłania zgłoszenia

24 lutego 2020 r. - wysłanie pocztą elektroniczną  testu konkursowego etapu szkolnego i klucza wraz z instrukcją 

26 lutego 2020 r. o godz. 9.00 - etap szkolny we wszystkich szkołach, które zgłosiły udział w konkursie

2 marca 2020 r. - mija termin nadsyłania protokółu z przebiegu eliminacji szkolnych

6 marca 2020 r. o godz. 9.00 - etap międzyszkolny (pisemny) w I LO w Wejherowie

18 marca 2020r. - mija termin przesłania prezentacji multimedialnej

20 marca 2020 r. o godz. 8.30  - etap powiatowy (ustny) w I LO w Wejherowie