19 lutego 2021r. - mija termin nadsyłania zgłoszenia

24 lutego 2021 r. - wysłanie pocztą elektroniczną  testu konkursowego etapu szkolnego i klucza wraz z instrukcją 

26 lutego 2021 r. o godz. 9.00 - etap szkolny we wszystkich szkołach, które zgłosiły udział w konkursie

2 marca 2021 r. - mija termin nadsyłania protokółu z przebiegu eliminacji szkolnych

5 marca 2021 r. o godz. 9.00 - etap międzyszkolny (pisemny)

19 marca 2021 r.  - etap powiatowy (ustny)