Termin przeprowadzenia I etapu to 20 grudnia 2023 r., (szkoły otrzymają zadania do dnia 18 grudnia), a przesłania składu drużyn do II etapu upływa dnia 8 stycznia 2024 r. drogą elektroniczną na adres: olimpiada.mat-fiz@liceum1 (podając wyniki, należy podać imiona i nazwiska uczniów, dokładną nazwę szkoły, adres e-mailowy do dalszych kontaktów oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna grupy).
Termin nadsyłania prac z II etapu upływa 9 lutego 2024 r. Do dnia 28 lutego 2024 r. szkoły zostaną poinformowane o wynikach II etapu.
Termin przeprowadzenia III etapu to 6 marca 2024 r. godz. 9:00, a miejsce to Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie przy ulicy Bukowej 2C.
Termin wręczenia nagród to 21 marca 2024 r. – Dzień Otwarty Szkoły (organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wręczenia nagród), a miejsce to Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie przy ulicy Bukowej 2C. Do dnia 15 marca 2024 r. Członkowie Komisji Konkursowej prześlą drogą elektroniczną Szkolnej Komisji Konkursowej wyniki konkursu wraz z listą laureatów.