Szanowni Kandydaci!

Dziękujemy Wam za złożenie wszystkich dokumentów z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do poszczególnych profili. Z uwagi na większą liczbę chętnych niż miejsc w danej klasie, niektórym osobom  zaproponowaliśmy zmianę profilu (zgodnie z regulaminem rekrutacji).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

 1. W dniach 13.08-18.08 do godz. 15:00 należy potwierdzić wybór szkoły poprzez złożenie:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasistów
 • 3podpisanych na odwrocie fotografii
 1. Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmować dokumenty w czytelni (parter) w godzinach 8:00-15:00.
 1. Podczas składania dokumentów należy:
 • po wejściu do szkoły zdezynfekować ręce 
 • zasłonić maseczką usta i nos 
 • zachować 1,5 m dystans od innych osób ( zgodnie z naklejonymi na podłodze taśmami )

Informacje o wolnych miejscach będzie można uzyskać od członków Komisji Rekrutacyjnej 18.08.2020 w godzinach 13:00-15:00.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

W przypadku zwolnienia się miejsc o zmianie profilu oraz przyjęciu kandydata z listy niezakwalifikowanych decydować będzie dyrektor szkoły (z uwagi na brak rekrutacji uzupełniającej). 

rekrutacja

Uzupełnienie dokumentów

 1. W dniach 31.07.2020 r. – 04.08.2020 r. do godz. 15:00 należy uzupełnić dokumenty o:
 • kopię lub oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów, którzy nie złożyli papierowej poświadczonej kopii lub oryginału)
 • wniosek o przyjęcie do szkoły (dotyczy kandydatów, którzy nie złożyli papierowej wersji)
 • 3 podpisane na odwrocie fotografie ( dotyczy kandydatów, którzy wyrażają wolę nauki w naszej szkole)

 

 1. Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmować dokumenty w godz. 8:00-15:00 w salach:
 • czytelnia (parter) – kandydaci z nazwiskami A-L
 • galeria (I piętro) – kandydaci z nazwiskami Ł-Ż

 

 1. Podczas składania dokumentów należy:
 • po wejściu do szkoły zdezynfekować ręce
 • zasłonić maseczką usta i nos
 • zachować (zgodnie z oznaczeniami) 1,5 m odstęp od innych osób

 

Przypominamy o ważnych datach:

 1. 12.08.2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (również na stronie internetowej szkoły – przy użyciu indywidualnych kodów)
 2. 13.08.2020 r. - 18.08.2020 r. do godz. 15:00 – dostarczenie oryginałów dokumentów
 3. 19.08.2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

rekrutacja

 

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice

Działając na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemicznej w kraju informujemy, że składanie dokumentów podczas tegorocznej rekrutacji odbędzie się w następujący sposób: 

Bardzo dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w sprawdzianie. Cieszymy się, że nasza oferta okazała się atrakcyjna dla tak wielu osób. 

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik przechodzą do drugiego etapu rekrutacji do klas dwujęzycznych, w którym będą brane pod uwagę wyniki na świadectwie oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku biorą dalej udział w rekrutacji do klas niedwujęzycznych, które wskazali jako drugi oraz trzeci wybór.

matura

Drodzy Maturzyści!

na stronie internetowej szkoły, w zakładce Egzamin maturalny pojawiły sie nowe informacje dla zdających.

 

Drodzy Uczniowie!

Za nami niezwykły rok – trudny, pełen wyzwań, wymagający  dla Was i dla nas.

kolaż wersja 2.1

Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych  odbędzie się 29.06.2020r (poniedziałek) zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Kandydaci przychodzą do szkoły o godz.10:00, wchodzą wejściem głównym, zachowują 1,5 m odległości od innych osób. Każdy musi mieć zakryte usta i nos.
 2. Każdy kandydat musi posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport) oraz własny długopis.
 3. Po wejściu do szkoły kandydaci dezynfekują ręce i udają się na aulę zgodnie z oznaczoną drogą.
 4. Przed wejściem na aulę kandydaci podpisują listę obecności i zajmują miejsca zgodnie z wylosowanymi numerami.
 5. Po zajęciu miejsc kandydaci postępują zgodnie ze wskazówkami nauczycieli nadzorujących sprawdzian.
 6. Egzamin trwa 60 minut.
 7. Po zakończonym sprawdzianie kandydaci opuszczają szkołę tą samą drogą, którą przybyli, unikając grupowania się.

W tym roku matury upływają w wyjątkowych warunkach – nie tylko w zmienionych terminach, ale i w restrykcyjnym reżimie sanitarnym. Mimo to nasi absolwenci się nie poddają i dzielnie stawiają czołą trudnym wyzwaniom.

 a76ca679 c986 4937 b16a 274c901f91f8

 

Z przyjemnością informujemy , że  uczniowie klasy 3g Katarzyna Kania i Paweł Wilczewski zostali laureatami VIII edycji Konkursu „Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice” .

zdj010

Drodzy Rodzice!
Zespół Polskiego Centrum Programu Safer Internet udostępnił materiały dotyczące zagadnień cyberprzemocy. Mają one formę wywiadów z fachowcami i są dostępne pod następującymi linkami.

Podkategorie