Młodzież i nauczyciele liceum „Sobieskiego” mają zaszczyt zaprosić na koncert

„Ku dobru”

który ma być wyrazem naszej niezgody na zło, jakim jest nienawiść, pogarda

dla drugiego człowieka, krzywdzenia innych słowami i czynami.

Chcemy pokazać śpiewem, słowem i tańcem, że więcej w nas dobra niż zła.

 

Miejsce: aula naszego liceum

Czas: 8 luty 2019, godz. 17:00.

Drzwi otwarte dla wszystkich nieobojętnych!