W związku z ewentualnym strajkiem części pracowników szkoły rozpoczynającym się 8 kwietnia 2019 roku, zajęcia mogą odbywać się wg zmienionego planu. O szczególach zajęć poinformujemy za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz na tablicy ogłoszeniowej w szkole w piątek, 5 kwietnia 2019 roku. 

 Ewentualny strajk nie oznacza zamknięcia szkoły, która będzie dostępna dla uczniów, a dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia opieki i dostosowania formy zajęć do zaistniałej sytuacji.