UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 odbędzie się w dniu 2.09.2019 r. (poniedziałek)

8:00 msza swięta na rozpoczęcie roku szkolnego w kościele Św. Stanisława Kostki

UCZNIOWIE KLAS II i III

8:45 zbiórka na sali gimnastycznej

9:00 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

UCZNIOWIE KLAS I

9:00 spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych

10:00 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego na sali gimnastycznej

SŁUCHACZE LICEUM DLA DOROSŁYCH

15:00 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (świetlica) 

Spotkania z wychowawcami odbędą się w salach:

Klasy pierwsze

1a (humanistyczno-prawnicza) – sala 80

1b (medyczno-biologiczna) – sala 76

1c (medyczno-chemiczna) – sala 68

1d (ekonomiczna) – sala 43

1e (politechniczna) – sala 87

1f (politechniczno-informatyczna) – świetlica

1g (humanistyczna) – sala 86

1aG (humanistyczna) – sala 42

1bG (medyczna) – sala 47

1cG (medyczna) – sala 41

1dG (ekonomiczna) – sala 48

1eG (politechniczna) – sala 4

1fG (ekonomiczno-informatyczna) – sala 77

Klasy drugie i trzecie

2a – harcówka  

2b – sala 44

2c – sala 81

2d – sala 46

2e – sala 79

2f – sala 72

2g – sala 78

3a – sala 5

3b – sala 52

3c – sala 17

3d – sala 18

3e – sala 71

3f – sala 45

3g – sala 67