Serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznej V edycji Maratonu dla szkół ponadpodstawowych"Na literackim szlaku"

Regulamin

http://www.wbpg.org.pl/sites/default/files/files/Regulamin%20WMC%202019-2020.pdf

Lista lektur alfabetycznie
1. Douglas Adams, Autostopem przez Galaktykę
2. Ray Bradbury, 451 stopnia Fahrenheita
3. Ryszard. Kapuściński, Pińsk [w: tegoż:] Imperium
4. Andrzej Pilipiuk, Litr ciekłego ołowiu
5. Barbara Piórkowska, Szklanka na pająki - lektura na wrzesień
6. Terry Pratchett, Wolni Ciut Ludzie

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz akceptacja regulaminu rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego. Wzór zgody w poniższym linku:
http://www.wbpg.org.pl/sites/default/files/files/Za%C5%82.%20nr%201%20-%20ZGODA.pdf

Wypełnioną zgodę Rodziców należy złoży w bibliotece szkolnej do 16 września .

Z radością czekamy na uczestników Maratonu!