Wojewódzki Konkurs Geograficzny

Organizatorem konkursu jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku i przeprowadzany jest przez Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku. Etap rejonowy dla powiatów wejherowskiego i puckiego przeprowadzony będzie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

 

Główne cele konkursu to:

 • rozwijanie zainteresowań geograficznych uczniów
 • pogłębianie ich wiedzy i umiejętności z tego zakresu
 • rozwijanie zdolności twórczego myślenia
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia
 • tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół
 • wyłonienie i promowanie uczniów i szkół wspierających uzdolnione dzieci i młodzież
 • motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem

 

Etap rejonowy - 14 grudnia 2023

 • Zapraszamy od godziny 12.50
 • 13.20-13.40 rejestracja uczestników i losowanie kodów ( przy wejściu do auli)
 • 13.45 uroczyste otwarcie konkursu w auli szkoły
 • 14.00 rozpoczęcie konkursu