W dniach 13-15 lutego 2019  czworo nauczycieli naszej szkoły: Katarzyna Bojke, Sylwia Burchardt, Barbara Kaczykowska oraz Iwona Kwidzińska uczestniczyły w wizycie w Liceum Ogólnokształcącym nr 15 w Zagrzebiu.

Chorwacja 8

XV gimnazja w Zagrzebiu to jedna z najlepszych szkół w Chorwacji, która oferuje program matury międzynarodowej IB. Wizyta w tej placówce była doskonałą okazją do obserwacji nauczania metodą projektową, najczęściej stosowaną w klasach IB, która koncentruje się na rozumieniu przez uczniów podawanych treści, a nie uczeniu się pamięciowym. Mogliśmy obserwować między innymi lekcje fizyki, podczas których uczniowie prezentowali rezultaty swoich badań w języku angielskim. Ciekawym doświadczeniem była również możliwość zapoznania się z programem pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi, realizowanym z Instytutem Fizyki. Ponadto obserwowałyśmy lekcje języka angielskiego, niemieckiego, geografii, łaciny, socjologii i dramy.

Chorwacja 2

Uczniowie tej szkoły zdobywają najwyższe miejsca w konkursach oraz olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Uwagę zwraca kompetencja językowa- język angielski uczniów bez względu na typ klasy. Uczniowie władają sprawnie na poziomie B2/C1. Wzajemny stosunek  i postawa zaangażowania stanowią dowód dojrzałości i świadomości celów. Uczestniczyłyśmy też w lekcjach języka niemieckiego, również w klasach z programem IB, socjologii oraz dramy.

Chorwacja 3

Wizyta w chorwackim liceum była dla nas okazją do wymiany doświadczeń, porównania warunków pracy oraz inspiracją do podnoszenia jakości nauczania w naszej szkole. Poznałyśmy innowacyjne metody nauczania, chorwacki system edukacyjny oraz funkcjonowanie szkoły. Każdy nauczyciel posiada np. biurko do własnej pracy po zajęciach w odrębnym pomieszczeniu w wąskim gronie kolegów. Szkoła dysponuje nie tylko gigantyczną salą gimnastyczną, lecz również siłownią. Do dyspozycji są pomieszczenia do rozwijania umiejętności artystycznych: pracownia muzyczna i malarska.

Dzięki wizycie w Zagrzebiu wzbogaciłyśmy nasz warsztat pracy o materiały autentyczne. Zdobyta wiedza, nowe znajomości nauczycieli, kontakt z nimi wpływają na naszą pracę opartą na standardach europejskich.

Chorwacja 4

Wizyty kadry za granicą są niezmiernie ważne, nadają szkole wymiar jeszcze bardziej europejski. Zdobyta wiedza służy rozwijaniu zainteresowań kulturowych, tolerancji, otwartości na inne narody. Nie tylko lekcje danego przedmiotu z wykorzystaniem zaobserwowanych metod nauczania, ale również godziny wychowawcze są dobrą okazją, aby podzielić się z wychowankami nabytą wiedzą oraz umiejętnościami.