Od 19 do 30 lipca 2021 roku miałam przyjemność uczestniczyć w kursie English for Teachers, zorganizowanym przez English Matters w Madrycie.

Został on zaprojektowany dla nauczycieli, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie A2-B1 i chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne (zwłaszcza płynność w mowie, słownictwo i wymowę). Celem wyjazdu było nabranie umiejętności posługiwania się językiem angielskim jako środkiem komunikacji podczas zajęć 
w klasie i innych codziennych sytuacjach.

W dniach 01-12.07.2019r. brałam udział w kursie języka angielskiego zorganizowanym przez ETI Executive Training Institute Malta w ramach projektu Erasmus + „Sobieski” w Europie. Przed przyjazdem, każdy uczestnik musiał wypełnić test kwalifikujący, który przydzielał każdego uczestnika do grupy na określonym poziomie.