W dniach 19-30.07.2021r. uczestniczyłyśmy w kursie CLIL zorganizowanym przez English Matters w Madrycie. Instytucja ta organizuje wiele rodzajów kursów, w tym kursy języka angielskiego na różnych poziomach, CLIL, metodologia dla nauczycieli języka angielskiego, czy TIK. 

Zajęcia odbywały się w budynku niedaleko miejsca naszego zakwaterowania. 

W tym samym czasie miał też miejsce kurs języka angielskiego dla nauczycieli, w którym brała udział nasza koleżanka Anna Kamińska. Sytuacja spowodowana pandemią pozwoliła nam na wspólny udział w kursie.

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 08.30-14.00. Kilka razy miałyśmy też zajęcia w godzinach popołudniowych. Nasza grupa składała się łącznie z 13 nauczycieli pochodzących z Polski, Czech, Słowacji i Bułgarii, którzy w większości byli nauczycielami języka angielskiego. 

CLILMadryt01

W pierwszym tygodniu zajęć nasza wykładowczyni Stephanie skupiała się głównie na wyjaśnieniu pojęcia CLIL, jego głównych założeń i podstaw.  Głównym celem Content and Language Integrated Learning jest zintegrowanie kształcenia przedmiotowo-językowego, uczenie przedmiotu za pomocą języka obcego, gdzie treści programu nauczania i język przekazywane są łącznie. CLIL to przekazywanie nowych treści poprzez język obcy i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem poprzez treści.

Dowiedziałyśmy się, że jeśli chcemy integrować język obcy z innym przedmiotem, oznacza to dla naszych uczniów: zdobywanie nowej wiedzy 
w jakiejś dziedzinie z jednoczesnym obcowaniem, uczeniem się i używaniem języka obcego. 

Nie chodzi tu jednak o zwykłe uczenie się struktur, nabywanie nowego słownictwa czy ćwiczenie zagadnień gramatycznych. Liczy się temat, treść 
i całościowe pojmowanie konceptów, a języka uczymy się „przy okazji’’, zagłębiając w zawiłości problemu. Metodę CLIL można wykorzystać w każdej dziedzinie wiedzy – od historii przez kulturę po fizykę i nauki przyrodnicze. Treść musi być ciekawa i aktualna, wówczas język staje się medium, narzędziem służącym do zdobycia nowej, interesującej wiedzy.

Na zajęciach poznałyśmy wiele nowych dla nas metod aktywizujących, takich jak: 

  • Pens in the middle (gdy długopisy leżą na środku biurka jest to czas na dyskusję, po nim następuje czas na indywidualne zapisanie odpowiedzi w ciszy), 
  • Pass the page (uczniowie pracują w grupach ale tylko jedna osoba uzupełnia pisemnie zadanie, po ukończeniu podaje kartę pracy dalej – kolejna osoba uzupełnia kolejne zadanie i sprawdza poprawność zapisu zadania kolegi), 
  • Expert groups (uczniowie pracują w małych grupach nad częścią zagadnienia, stając się ekspertami; po tym następuje przemieszanie grup 
    i wymienienie się zdobytą wiedzą z kolegami z innych grup), 
  • Quiz-quiz-trade (każdy uczeń otrzymuje pytanie i czas na sprawdzenie swojej odpowiedzi – uczniowie swobodnie poruszają się po klasie a na sygnał nauczyciela dobierają się w parę z najbliższą osobą, zadają sobie wzajemnie pytanie, słuchają odpowiedzi kolegi i ewentualnie go poprawiają – wymieniają się pytaniami).

CLILMadryt02

CLILMadryt03

CLILMadryt04

W drugim tygodniu skupiliśmy się głównie na praktycznym wykorzystaniu poznanej wiedzy.Większość zajęć polegała na pracy w parach bądź grupach; bardzo ciekawym pomysłem była ciągła zmiana osób z którymi musiałyśmy pracować. Dzięki temu nie tylko mogłyśmy lepiej poznać wszystkich uczestników kursu, ale również podzielić się naszymi doświadczeniami.

Miałyśmy również okazję poznać wiele nowych, bardzo ciekawych aplikacji, które wspomagają nauczanie metodą CLIL, bardzo uatrakcyjniają zajęcia i wspomagają proces uczenia się. Poznałyśmy m.in.: Blendspace (strona, na której można znaleźć ogromną ilość filmów, tekstów, prezentacji oraz ciekawych linków), Khan Academy, thinglink, Bookcreator, classroomscreen, wakelet, czy genial.ly.

CLILMadryt05

CLILMadryt06

CLILMadryt07

CLILMadryt08

Oprócz zajęć w salach lekcyjnych, miałyśmy również zajęcia “w terenie”. Drugiego dnia kursu miałyśmy szansę zwiedzić Madryt z przewodniczką, która nie tylko oprowadziła nas po mieście, ale i zapoznała z historią najważniejszych miejsc. Miałyśmy też okazję w ramach zajęć zobaczyć piękne obrazy w Muzeum Prado oraz zwiedzić miasto trzech kultur i religii -  Toledo.

CLILMadryt09

CLILMadryt10

CLILMadryt11

Udział w kursie przyczynił się do poszerzenia naszej wiedzy o nowe metody i techniki pozwalające wprowadzać treści nauczania z innych przedmiotów na lekcjach języka angielskiego. 

CLILMadryt12

Dzięki temu kursowi odkryłyśmy, że nieświadomie cały czas w pewnym stopniu realizowałyśmy CLIL na lekcjach języka angielskiego. Teraz po zakończeniu kursu będziemy mogły przeprowadzać zajęcia tematyczne w bardziej świadomy oraz interesujący sposób.

CLILMadryt13

Obejrzyj prezentację w genial.ly