Regulamin biblioteki
 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wejherowie.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Czytelnik może wypożyczyć książki na okres 1 miesiąca.
 4. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony o 1 miesiąc.
 5. Od czytelnika, który nie zwróci książek w terminie określonym regulaminem, biblioteka ma prawo pobrać karę pieniężną ( Dz.Ustaw 1997,nr 85 poz.539 ).
 6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 7. Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik winien odkupić lub zwrócić inną w wysokości kwoty określonej przez bibliotekę.
 8. Czytelnik powinien szanować książki i chronić je przed zniszczeniem.
 9. Z wypożyczalni mogą korzystać tylko czytelnicy stosujący się do regulaminu.
 10. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki muszą być zwrócone do biblioteki.
 11. Absolwenci rozliczający się z biblioteką, powinni uzyskać wpis na karcie obiegowej.

Regulamin czytelni
 1. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 4. Czytelnik może korzystać ze zbioru podręcznego i czasopism na miejscu.
 5. Bibliotekarz służy czytelnikowi pomocą i doradztwem.
 6. Czytelnik chroni przed zniszczeniem książki i czasopisma, z których korzysta.
 7. W czytelni można korzystać z komputerów z dostępem do internetu.
 8. Internet w czytelni jest źródłem informacji głównie do realizacji treści dydaktycznych.
 9. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają nauczyciele i uczniowie uczestniczący w zajęciach dydaktycznych i przygotowujący materiały do lekcji.
 10. W czytelni nie wolno oglądać materiałów o przemocy, o treści erotycznej i innych niezgodnych z programem wychowawczym szkoły.
 11. Osoby nie przestrzegające regulaminu, nie będą mogły korzystać z komputerów.