Bożena Ptak - pisarka

Urodziła się 6 grudnia 1952 roku w Gdańsku. Do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Wejherowie uczęszczała w latach 1967-1968. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1980-1981 pracowała jako organizator widowni w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Jest autorką sześciu tomów poetyckich, między innymi "Zabawa woskiem", "Niebezpieczny azyl" i "Sam sama samotny samotna", za który otrzymała honorową nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół‚ Sztuki za Twórczość Artystyczną w 1996 r.

W tym samym roku odbyła się również premiera śpiewnika Kaszubskiego, który stworzyła wraz z kompozytorką Katarzyną Gaertner. Jest autorką hymnu "Jestem z Gdańska", za który otrzymała w 2002 roku nagrodę Prezydenta Miasta. Utwór ten trafił do repertuaru zespołu Golden Life. Do dorobku artystycznego Bożeny Ptak zalicza się również libretto inspirowane operą G. B. Pergolesiego "La serva padrona, czyli vademecum młodej sekretarki".

Bożena Ptak była członkiem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność do stanu wojennego. Publikowała swoje utwory w prasie podziemnej i katolickiej, za co została uhonorowana Medalem 25-lecia Solidarności przez Prezydenta Miasta. Od 1989 roku jest również członkiem-założycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, wiceprezesem i prezesem gdańskiego oddziału.

Od 1994 jest nauczycielką języka polskiego w I Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku. Organizuje wraz z uczniami i nauczycielami szkoły festyny charytatywne w oliwskim ZOO, koordynuje współpracę swojej placówki z polską szkołą w Wołkowysku na Białorusi.

    Osiągnięcia:
  • Honorowa Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie poezji za tomik "Sam sama samotny samotna" - 1996
  • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za hymn "Jestem z Gdańska" - 2002
  • I Nagroda w edycji książki pomorskiej "COSTERINA 2006" za "Niebezpieczny azyl" - 2006
  • Medal Prezydenta Miasta Gdańska z okazji 25 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych - 2005