Andrzej Kłonkowski
profesor nauk chemicznych UG


Absolwent wydziału chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wybitny specjalista w dziedzinie chemii ciała stałego. Zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta i Szwajcarskiej Fundacji Narodowej.
Współpracuje naukowo z uniwersytetami w Jenie, Lund, Wilnie, Tubingen i Stuttgarcie. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism Materials Science i Chemija, przedstawicielem Polski w Congress on Glass, Group F16, członkiem organizacji naukowych American Chemical Society, prezesem oddziału polskiego Societas Humboldtiana Polonorum. Jest organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych, kierownikiem wielu projektów badawczych.