Józef Kur
(1955 -2016)
profesor doktor habilitowany nauk biologicznych


Absolwent z 1974 r. Ukończył Wydział Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie uzyskał stopnie naukowe doktora n. b., doktora habilitowanego n. b. i tytuł profesora n. b. (1986, 1993, 1998). Specjalizował się w zagadnieniach związanych z biologią i biotechnologią molekularną.
Odbył liczne zagraniczne staże naukowe, między innymi w jednym z największych ośrodków badań nad nowotworami - McArdle Laboratory for Cancer Research na University of Wisconsin w Madison, USA. Kierował Katedrą Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, którą utworzył od podstaw.
Jego dorobek obejmuje 150 publikacji oryginalnych i przeglądowych w renomowanych czasopismach, w tym międzynarodowych oraz około 200 komunikatów i referatów konferencyjnych. Prowadził szeroką współpracę naukową z zagranicą, wielokrotnie przewodniczył obradom plenarnym na zjazdach i kongresach naukowych.