Powiatowy Konkurs Wiedzy o Języku i Kulturze Krajów Anglojęzycznych dla Uczniów Klas VIII Szkoły Podstawowej Same Language, Different Culture został zorganizowany po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

W ramach Konkursu sprawdzana była znajomość angielskiej gramatyki, słownictwa, realiów kulturowych krajów anglojęzycznych oraz sprawność czytania, pisania i mówienia.

Konkurs składał się z trzech etapów:

 1. etap szkolny: część pisemna (27 lutego),
 2. etap międzyszkolny: część pisemna (7 marca),
 3. etap powiatowy: część ustna (21 marca).

W etapie międzyszkolnym konkursu udział wzięło 30 uczniów klas VIII z 10 szkół podstawowych powiatu wejherowskiego.

Zgodnie z regulaminem do finału (III etapu) zakwalifikowało się 8 osób z najwyższą punktacją.

Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników, zwycięzcy etapu pisemnego wylosowali tematy prezentacji, którą musieli przedstawić podczas etapu ustnego, w dniu 21 marca 2019 r.

Finaliści:

 1. Maciej Borowski (SP Góra)
 2. Sofia Gawrylak (SP Bolszewo)
 3. Jakub Jalowski (Reda SP 5)
 4. Julia Kobylińska (Rumia SP 4)
 5. Michał Lubiszewski (Reda SP 4)
 6. Anthony Okonkwo (Reda SP 6)
 7. Julia Rąpała (Rumia SP 1)
 8. Aleksander Rietz (SP Góra)

image003

W dniu 21 marca 2019 r. odbył się trzeci etap I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Języku i Kulturze Krajów Anglojęzycznych Same Language, Different Culture.

W etapie powiatowym konkursu udział wzięło 6 uczniów klas VIII z 5 szkół podstawowych powiatu wejherowskiego wyłonionych w drugim etapie konkursu.

Uczestnicy przedstawili przygotowaną przez siebie prezentację, opatrzoną komentarzem ustnym.Następnie,odpowiedzieli na 3 pytania komisji, związane z tematyką przedstawionej prezentacji.

W trakcie oczekiwania na wyniki, uczestnicy konkursu i ich opiekunowie, mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną Naszej Szkoły oraz obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez uczniów Liceum w ramach Dnia Otwartego Szkoły.

 

4 Uczestnikom etapu powiatowego zostały przyznane I, II, III miejsca jako laureatom konkursu.

WYNIKI:

I miejsce (ex aequo):  Sofia Gawrylak (SP BOLSZEWO),   Michał Lubiszewski (SP4REDA)

II miejsce:                  Julia Kobylińska (SP 4RUMIA)

III miejsce                  Aleksander Rietz (SP GÓRA)

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody i słodkie upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział oraz ich nauczycielom za przygotowanie swoich podopiecznych. Zapraszamy w przyszłym roku!

Organizatorzy