Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Caritas wspólnie z uczniami szkoły rozpoczyna zbiórkę pieniężną dla osób dotkniętych wojną na Ukrainie. W szkole pojawią się wolontariusze z puszkami, którzy będę zbierali datki. Zbiórka w najbliższych dniach 8-11 marca 2022 r. Pieniądze zostaną przekazane dla najbardziej potrzebujących osób przez  Caritas Polska

plakat