W lipcu w terminie od 23.07 do 29.07. 2023 r. nauczycielka wychowania fizycznego - Agnieszka Wiktor - uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez firmę szkoleniową “Pmserasmusplus” Temat szkolenia, to “Outdoor recreation, fitness and nature for a healthy lifestyle”, a miejsce szkolenia - Islandia, Reykjavik idealnie wpisywały się w tematykę kursu.

islandia aga

Pięciodniowy kurs obejmował część praktyczną, także zajęcia w terenie i teorię. Celem kursu było rozbudzenie świadomości wpływu środowiska naturalnego na nasze zdrowie mentalne, fizyczne, emocje i kształtowanie prozdrowotnych nawyków.

Dzień pierwszy:
- zdrowe nawyki żywieniowe i umiejętność tworzenia zbilansowanych posiłków
- ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość i refleks, jako wstęp do treningu uważności - ćwiczenia z piłkami tenisowymi i kartami do ćwiczenia pamięci
- prezentacje szkół
- balans i równowaga - wprowadzenie do kontroli umysłu i ciała.

Dzień drugi:

- relaksacja i budowanie odporności poprzez wykorzystanie naturalnych akwenów z uwzględnieniem gorących źródeł - naturalne łaźnie, termy, jako styl życia i część islandzkiej kultury.
- wprowadzenie do medytacji - techniki oddechowe.

Dzień trzeci:
- wyprawa górska - przełaj 10 km.
- znaczenie postu i jego umiejętne stosowanie w celu polepszenia parametrów wydolnościowych i wytrzymałościowych organizmu.
- wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu, podłoża, drzew do ćwiczeń relaksacyjnych.

Dzień czwarty:
- wykorzystanie ogólnie dostępnych stanowisk ćwiczebnych - ławeczki, drabinki itp. do tworzenia prostych planów treningowych
- park miejski - przygotowanie planu treningu obwodowego - tabata.


Dzień piąty:
- wizualizacje i oddech, jako forma relaksacji i kontroli napięcia mięśniowo - nerwowego
- zabawy pamięciowe z wykorzystaniem klocków, puzzli
- wprowadzenie do japońskiej sztuki kaligrafii - Shodo - jako forma relaksacji i wyciszenia

30-osobową grupę tworzyli kursanci z kilkunastu krajów europejskich. Każdego dnia jeden panel szkolenia był poświęcony bliższemu poznaniu się. Pozwalał on na zaprezentowanie szkoły, jej osiągnięć i dyskusji na temat realizowanych projektów w ramach programu Erasmus plus.
Program szkolenia uzupełniały zajęcia fakultatywne dedykowane geografii i kulturze Islandii. To kraj żywiołów wody i ognia - niesamowite lodowce, wspaniałe wodospady, gorące źródła i dymiące wulkany.
Udział w kursie był niesamowitym doświadczeniem. Zdobytą wiedzę i praktyki z pewnością włączę do swoich lekcji wychowania fizycznego. Możliwość komunikowania się w czasie kursu w języku angielskim była dodatkowym bonusem, który podniósł moją swobodę komunikowania się w tym języku.

Agnieszka Wiktor